TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Mersin İlinde faaliyet gösteren 3 -4-5 yıldızlı otel işletmeleri ve a grubu seyahat acentalarının basel II kriterlerine uyum sürecinin analizi
Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 65 Sayfa Aralığı: 1 - 26
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın temel amacı Mersin ilinde faaliyet gösteren üç- dört- beş yıldızlı otel işletmeleri ve A grubu seyahat acentalarının Basel - II Kriterleri’ne uyum düzeyinin analiz edilmesidir. Bu bağlamda oluşturulan anketle Mersin ilinde faaliyet gösteren 11 adet 3 yıldızlı, 12 adet 4 yıldızlı, 3 adet 5 yıldızlı otel işletmesi ile 28 adet A grubu seyahat acentasından veri toplanmıştır. İşletmelerden elde edilen veriler frekans analizine tabii tutulmuştur. Çalışma sonucunda otel işletmelerinin ve seyahat acentalarının Basel II kriterlerini bilmedikleri ve finansal kararlar alırken bu kriterleri uygulamadıkları saptanmıştır.

2. Borsa İstanbul gelişen işletmeler piyasası'nda işlem gören firmaların gri ilişkisel analiz ile performans ölçümü
Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 185 - 198
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada, Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem gören on bir işletme için performans ölçümü yapılmıştır. Bunun için işletmelerin, 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu verilerinden yararlanılarak altı tane oran elde edilmiştir. Bu oranlar kullanılarak Gri İlişkisel Analiz uygulanmıştır. Analiz sonucunda, Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE)’nin en yüksek performansa sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca DENGE’nin net kar/toplam varlık, net kar/özsermaye ve net kar/net satışlar olmak üzere karlılık oranlarında yüksek değerlere sahip olduğu görülmüştür.

3. Kredilendirme süreci ve basel ıı kriterleri ile karşılaştırılması
Yıl: 2012 Cilt: 34 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 201 - 230
Veri Tabanı: Sosyal

Finansal krizler, bankacılık sektörünün yapısının, işleyişinin ve risk algısının hızla değişmesine ve gelişmesine neden olmuştur. Ayrıca ülkelerin bankacılık ile ilgili düzenlemelerinin yetersiz kalması nedeniyle bankalarca kullandırılan krediler geri ödenmemeye başlamıştır. Sözü edilen bu değişimler ve gelişmeler sonucunda bankacılıkta uluslararası düzenlemelere duyulan ihtiyacı karşılamak ve asgari koşulları oluşturmak için 1988 yılında Basel Komitesi “Basel I Sermaye Uzlaşısı’nı” yayımlamıştır. Dünya ekonomisindeki, liberal iktisat politikalarındaki ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin etkisiyle ve BaseI’in risk konusundaki eksiklikleri nedeniyle bu uzlaşıya önemli itirazlar olmuştur. Bu nedenlerden dolayı Basel Komitesi tarafından 2004 yılında “Basel II Sermaye Uzlaşısı” yayımlanmıştır ve bu uzlaşı, bankacılık sektörüne önemli etkileri olan ve ülkemizde de uyum çalışmalarının yapıldığı bir asgari standart metnidir. Bu çalışmada bankacılık sektöründe uygulanan finansal analiz teknikleri anlatılmış ve Basel II Sermaye Uzlaşısı’nın kredilendirmeye etkisi araştırılmıştır.

4. Basel II Uzlaşısı'na uyum süreci: İstanbul'da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmeleri örneği
Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 77 - 95
Veri Tabanı: Sosyal

Uluslararası piyasalarda risk yönetim uygulamalarında ve denetim yaklaşımlarında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu nedenle Basel I Uzlaşısı ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmış ve Basel II Yeni Sermaye Uzlaşısı daha hassas risk ölçümüne ulaşma amacı taşıyan bir düzenleme olarak hazırlanmıştır. Basel II Uzlaşısı‟na uyum sürecinde otel işletmelerinde yapılması gereken faaliyetleri belirlemek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırma, Basel II Uzlaşısı hakkında bilgi sahibi olan ve İstanbul‟da faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgesi‟ne sahip 19 otel işletmesi yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda araştırma kapsamındaki otel iFletmelerinde Basel II Uzlaşısı‟na uygun bir işleyiş olduğu tespit edilmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.