TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Akut taşlı kolesistit olgularında endo-bag kullanımının yara yeri enfeksiyonu üzerine etkileri
Yıl: 2012 Cilt: 39 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 27 - 30
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Akut taşlı kolesistit tanısıyla laparoskopik kolesistektomi (LK) yapılan hastalarda endo-bag kullanımının safra kesesinin karın dışına alındığı kesi yeri enfeksiyonu üzerine etkisini tespit etmek. Gereç ve yöntem: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Ocak-2009 ile Haziran-2009 tarihleri arasında akut taşlı kolesistit tanısı ile aynı cerrah tarafından LK yapılan 30 olgu prospektif olarak değerlendirildi. Hastalardan 15inde endo-bag kullanılırken, 15 ‘inde ise kullanılmayarak kontrol grubu olarak alındı. Tüm hastalar postoperatif dönemde safra kesesinin karın dışına alındığı kesi yeri enfeksiyonu açısından takip edildi. Bulgular: Endo-bag kullanılan 15 hastanın hiçbirinde kesi yeri enfeksiyonu gelişmezken kontrol grubundaki 15 hastanın 3ünde kesi yeri enfeksiyonu gelişti. Sonuç: Akut taşlı kolesistit tanısıyla laparoskopik kolesistektomi (LK) yapılan hastalarda endo-bag kullanımının safra kesesinin karın dışına alındığı kesi yeri enfeksiyonu üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi tespit edilmedi. Ancak endo-bag kullanımının kesi yeri enfeksiyonunu önemli derecede azalttığı tespit edildi.

2. Complications during laparoscopic cholecystectomy performed due to acute cholecystitis
Yıl: 2020 Cilt: 27 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 102 - 106
Veri Tabanı: Fen

Introduction: Today, laparoscopic cholecystectomy is essential in the treatment of acute cholecystitis, particularly in all patients who have applied in the early period and can tolerate surgery. Although the rates of complication and conversion to open surgery tend to decrease over time with the increasing experience, they are stillamong the important problems today. The most important complications of laparoscopic cholecystectomy inacute cholecystitis are biliary tract injuries and bleeding. In this article, we aimed to retrospectively present thecomplications that we encountered in laparoscopic cholecystectomy due to acute cholecystitis.Materials and Methods: The patients, who underwent laparoscopic cholecystectomy with the diagnosis ofacute cholecystitis between March 2016 and December 2019, were retrospectively examined. The patients’age, gender, symptoms–examination findings, laboratory findings, ultrasonography findings and pathologyfindings were analyzed. Complications and the rate of conversion to open in surgical treatment were evaluated.Results: Of 70 the patients included in this study, 22 (31%) were male and 48 (69%) were female. The agesof the patients were between 25–70 and the mean age was 46.08±11.8. Open surgery was performed in sixpatients (9%). Perop–postop complications developed in three (4%) patients in total. Conversion to open wasrequired in one of these patients. Biliary tract injury occurred in one patient, cystic duct stump leak occurredin one patient, and choledochal stenosis occurred in one patient.Conclusion: As a result, early laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis is an acceptable treatment option with these complications and rates of conversion to open. It should be considered that complications may occur in the interim period and patients will be at a second risk due to the postponed operation.Minimal invasive methods should be preferred as much as possible with developing complications, and ifnecessary, support should be obtained from more experienced teams.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.