TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Farklı branşlardaki sporcuların denge kararlılık sınırlarının karşılaştırılması
Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 106 - 115
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı spor branşındaki sporcuların denge kararlılık sınırlarını karşılaştırarak, spora özgüfarklılıkların ortaya çıkarılması ve spora dönüş aşamasında, denge kriterleri bakımından, sağlık profesyonellerine dönüş kararıvermede objektif bir görüş sunabilmekti.Yöntem: Çalışmaya, herhangi bir yaralanması olmayan, alanında en az 2 yıllık spor deneyimine sahip, yaş ortalamaları21,26±4,13 olan gönüllü 90 erkek sporcu dâhil edildi. Sporcular dallarına göre Amerikan futbolu, voleybol, atletizm olmaküzere üç gruba ayrıldı. Kararlılık Sınırları Testi (Limits of Stability-LOS), NeuroCom Balance Master Statik Postürografi cihazı(NeuroCom System Version 8.1 Balance Master) ile yapıldı. LOS testinde, 45 derecelik açılar ile yerleştirilmiş 8 hedef vardı.Test sonuçları, reaksiyon zamanı, hareket hızı, yön kontrolü, ulaşılan son nokta ve maksimum son nokta olmak üzere beşparametre şeklinde ifade edildi. Gruplar arası ortalamalar bakımından farklılık, tek yönlü varyans analizi ile incelendi.Bulgular: LOS testinde, anterior yöndeki reaksiyon zamanı en iyi olan grup Amerikan futbolcularıydı (p<0,05). Sağ-anterioryöne uzanmada hareket hızı ve yön kontrolü en iyi olan grup atletlerdi. Sağ-laterale uzanmanın reaksiyon zamanı en iyiAmerikan futbolcularında iken hareket hızı en iyi atletlerde idi. Sağ-arkaya uzanmanın reaksiyon zamanı en iyi Amerikanfutbolcularında, hareket hızı ise en iyi atletlerdeydi (p<0,05).Sonuç: Çalışma sonucundaki farklılıkların spora özel olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, sporcu denge değerlendirmesiyaparken ve özellikle spora dönüşe karar verirken bu konuya dikkat etmek önem arz etmektedir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.