Abant Tıp Dergisi

(Abant Medical Journal)

Editör: Murat Alışık Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/abantmedj ISSN: 1305-4392 / 2147-1800 Yayına Başladığı Yıl: 2012
Yayıncı: Yeni Adı: Eski Adı:
Yıllık Yayın Sayısı: 3 Yayın Yapması Gereken Aylar: Nisan, Ağustos, Aralık Yayın Dili: İngilizce, Türkçe Yayın Formatı: Elektronik
Tıp Cerrahi

9756
Makale Sayısı
234
Aldığı Atıf Sayısı
80
Atıf Ortalaması
0,34
Kendine Atıf Sayısı
2
Kendine Atıf Oranı(%)
2,50
Atıf Alan Makale Sayısı
42

Dizinlendiği Yıllar


2013 Fen 2014 Fen 2015 Fen
Yıl Konu Alanı
2013 Fen
2014 Fen
2015 Fen

Makale ve Atıf Sayıları


Makalelerin Atıf Dağılımı


Makale Türleri


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.