Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

(Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine)

Editör: Oya Ögenler Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutftd ISSN: 1309-761X / 1309-8004 Yayına Başladığı Yıl: 2010
Yayıncı: Yeni Adı: Eski Adı:
Yıllık Yayın Sayısı: 3 Yayın Yapması Gereken Aylar: Ocak, Mayıs, Eylül Yayın Dili: İngilizce, Türkçe Yayın Formatı: Elektronik
Mühendislik Tıp Temel Bilimler Ziraat Eczacılık Sosyal Diş Hekimliği Veterinerlik Zooloji Halkla İlişkiler Bilim Felsefesi ve Tarihi Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi Madde Bağımlılığı Toksikoloji Folklor Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları Tarımsal Ekonomi ve Politika Genetik ve Kalıtım Ziraat Mühendisliği Farmakoloji ve Eczacılık Davranış Bilimleri Su Kaynakları Mineraloji Bitki Bilimleri Beşeri Bilimler Psikoloji Sosyal Çalışma Çevre Bilimleri Tamamlayıcı ve Entegre Tıp Mimarlık İmalat Mühendisliği Din Bilimi Kentsel Çalışmalar İnşaat ve Yapı Teknolojisi Felsefe Etik Bilgi, Belge Yönetimi Kimya, Uygulamalı Hücre ve Doku Mühendisliği Fizik, Nükleer Biyoloji Aile Çalışmaları Dil ve Dil Bilim Viroloji Kimya, Tıbbi Kadın Araştırmaları Ziraat, Toprak Bilimi Paleontoloji Nüfus İstatistikleri Bilimi Nanobilim ve Nanoteknoloji Ekoloji Etnik Çalışmalar Sosyoloji Sanat Bahçe Bitkileri Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kimya, Organik Edebiyat Çevre Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Mikroskopi Tarih Diş Hekimliği İstatistik ve Olasılık Termodinamik Kuş Bilimi Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Veterinerlik Hukuk Antropoloji Entomoloji

6952
Makale Sayısı
259
Aldığı Atıf Sayısı
67
Atıf Ortalaması
0,26
Kendine Atıf Sayısı
5
Kendine Atıf Oranı(%)
7,46
Atıf Alan Makale Sayısı
36

Dizinlendiği Yıllar


2013 Fen | Sosyal 2014 Fen | Sosyal 2015 Fen | Sosyal 2016 Fen | Sosyal 2017 Fen | Sosyal 2018 Fen | Sosyal 2019 Fen | Sosyal 2020 Fen | Sosyal 2021 Fen | Sosyal
Yıl Konu Alanı
2013 Fen | Sosyal
2014 Fen | Sosyal
2015 Fen | Sosyal
2016 Fen | Sosyal
2017 Fen | Sosyal
2018 Fen | Sosyal
2019 Fen | Sosyal
2020 Fen | Sosyal
2021 Fen | Sosyal

Makale ve Atıf Sayıları


Makalelerin Atıf Dağılımı


Makale Türleri


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.