Bozok Tıp Dergisi

(Bozok Medical Journal)

Editör: Levent Işıkay Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip ISSN: 2146-4006 / 2148-2438 Yayına Başladığı Yıl: 2011
Yayıncı: Yeni Adı: Eski Adı:
Yıllık Yayın Sayısı: 4 Yayın Yapması Gereken Aylar: Mart, Haziran, Eylül, Aralık Yayın Dili: İngilizce, Türkçe Yayın Formatı: Elektronik
Tıp Anatomi ve Morfoloji Dermatoloji Geriatri ve Gerontoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Yoğun Bakım, Tıp Fizyoloji Anestezi Onkoloji Spor Bilimleri Alerji Periferik Damar Hastalıkları Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme Transplantasyon Acil Tıp Halk ve Çevre Sağlığı Nörolojik Bilimler Gastroenteroloji ve Hepatoloji Cerrahi Ortopedi Kulak, Burun, Boğaz Psikiyatri Biyofizik Androloji Kalp ve Kalp Damar Sistemi Solunum Sistemi Göz Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları Tıbbi Etik Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Mikrobiyoloji Romatoloji İmmünoloji Patoloji Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi Klinik Nöroloji Hematoloji Adli Tıp Hücre Biyolojisi Genel ve Dahili Tıp Pediatri Tamamlayıcı ve Entegre Tıp Tıbbi Araştırmalar Deneysel Endokrinoloji ve Metabolizma Rehabilitasyon Üroloji ve Nefroloji

11883
Makale Sayısı
550
Aldığı Atıf Sayısı
109
Atıf Ortalaması
0,20
Kendine Atıf Sayısı
9
Kendine Atıf Oranı(%)
8,26
Atıf Alan Makale Sayısı
76

Dizinlendiği Yıllar


2013 Fen 2014 Fen 2015 Fen 2016 Fen 2017 Fen 2018 Fen 2019 Fen
Yıl Konu Alanı
2013 Fen
2014 Fen
2015 Fen
2016 Fen
2017 Fen
2018 Fen
2019 Fen

Makale ve Atıf Sayıları


Makalelerin Atıf Dağılımı


Makale Türleri


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.