Cumhuriyet Science Journal

(Cumhuriyet Science Journal)

Editör: Baki Keskin Web: http://csj.cumhuriyet.edu.tr/tr ISSN: 2587-2680 / 2587-246X Yayına Başladığı Yıl: 2017
Yıllık Yayın Sayısı: 4 Yayın Yapması Gereken Aylar: Mart, Haziran, Eylül, Aralık Yayın Dili: İngilizce Yayın Formatı: Elektronik, Basılı
Temel Bilimler Eczacılık Mühendislik Mühendislik, Kimya Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya Kimya, Uygulamalı Nanobilim ve Nanoteknoloji Ekoloji Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri Fizik, Nükleer Fizik, Partiküller ve Alanlar Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kimya, Organik Fizik, Matematik Fizik, Akışkanlar ve Plazma Polimer Bilimi Çevre Mühendisliği Optik Biyoloji İnşaat Mühendisliği Toksikoloji Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler Spektroskopi Fizik, Katı Hal Mühendislik, Makine İstatistik ve Olasılık Matematik Çevre Bilimleri Kimya, İnorganik ve Nükleer Kimya, Tıbbi Genetik ve Kalıtım Termodinamik Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Malzeme Bilimleri, Kompozitler Mühendislik, Jeoloji Kimya, Analitik Farmakoloji ve Eczacılık Fizikokimya

6602
Makale Sayısı
409
Aldığı Atıf Sayısı
28
Atıf Ortalaması
0,07
Kendine Atıf Sayısı
10
Kendine Atıf Oranı(%)
35,71
Atıf Alan Makale Sayısı
20

Dizinlendiği Yıllar


2017 Fen 2018 Fen 2019 Fen 2020 Fen 2021 Fen 2022 Fen
Yıl Konu Alanı
2017 Fen
2018 Fen
2019 Fen
2020 Fen
2021 Fen
2022 Fen

Makale ve Atıf Sayıları


Makalelerin Atıf Dağılımı


Makale Türleri


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.