EĞİTİM VE İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ: TEORİ VE UYGULAMA

(Journal of Education and Humanities: Theory and Practice)

Editör: Eibd Dergi Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd ISSN: 1309-8659 Yayına Başladığı Yıl: 2010
Yayıncı: Yeni Adı: Eski Adı:
Yıllık Yayın Sayısı: 2 Yayın Yapması Gereken Aylar: Temmuz, Aralık Yayın Dili: Türkçe Yayın Formatı: Basılı
Sosyal Eğitim, Eğitim Araştırmaları

4723
Makale Sayısı
107
Aldığı Atıf Sayısı
73
Atıf Ortalaması
0,68
Kendine Atıf Sayısı
4
Kendine Atıf Oranı(%)
5,48
Atıf Alan Makale Sayısı
34

Dizinlendiği Yıllar


2014 Sosyal 2015 Sosyal 2016 Sosyal 2017 Sosyal 2018 Sosyal 2019 Sosyal 2020 Sosyal 2021 Sosyal
Yıl Konu Alanı
2014 Sosyal
2015 Sosyal
2016 Sosyal
2017 Sosyal
2018 Sosyal
2019 Sosyal
2020 Sosyal
2021 Sosyal

Makale ve Atıf Sayıları


Makalelerin Atıf Dağılımı


Makale Türleri


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.