Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(Abant İzzet Baysal University Journal of Social Sciences)

Editör: Ömer Başkan Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/basbed ISSN: 1303-0035 / 2147-3064 Yayına Başladığı Yıl: 2000
Yayıncı: Yeni Adı: Abant Sosyal Bilimler Dergisi Eski Adı:
Yıllık Yayın Sayısı: 4 Yayın Yapması Gereken Aylar: Mart, Haziran, Eylül, Aralık Yayın Dili: İngilizce, Türkçe Yayın Formatı: Elektronik, Basılı
Tıp Sosyal Tarih İşletme Finans Uluslararası İlişkiler Sosyoloji Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Psikoloji İletişim İşletme Din Bilimi İktisat Spor Bilimleri Kamu Yönetimi

25811
Makale Sayısı
376
Aldığı Atıf Sayısı
302
Atıf Ortalaması
0,80
Kendine Atıf Sayısı
11
Kendine Atıf Oranı(%)
3,64
Atıf Alan Makale Sayısı
132

Dizinlendiği Yıllar


2014 Fen | Sosyal 2015 Fen | Sosyal 2016 Fen | Sosyal 2017 Fen | Sosyal 2018 Fen | Sosyal 2019 Fen | Sosyal 2020 Fen | Sosyal
Yıl Konu Alanı
2014 Fen | Sosyal
2015 Fen | Sosyal
2016 Fen | Sosyal
2017 Fen | Sosyal
2018 Fen | Sosyal
2019 Fen | Sosyal
2020 Fen | Sosyal

Makale ve Atıf Sayıları


Makalelerin Atıf Dağılımı


Makale Türleri


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.