Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

(Journal of Academic Researches and Studies)

Editör: M. Vahit EREN Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilisiibfakademik ISSN: 1309-3762 / 2149-1585 Yayına Başladığı Yıl: 2009
Yayıncı: Yeni Adı: Eski Adı:
Yıllık Yayın Sayısı: 2 Yayın Yapması Gereken Aylar: Mayıs, Kasım Yayın Dili: İngilizce, Türkçe Yayın Formatı: Elektronik
Sosyal Uluslararası İlişkiler Çevre Çalışmaları İşletme Kentsel Çalışmalar İktisat Tarih İş Kamu Yönetimi Siyasi Bilimler İşletme Finans

8066
Makale Sayısı
121
Aldığı Atıf Sayısı
36
Atıf Ortalaması
0,30
Kendine Atıf Sayısı
0
Kendine Atıf Oranı(%)
0
Atıf Alan Makale Sayısı
26

Dizinlendiği Yıllar


2017 Sosyal 2018 Sosyal 2019 Sosyal 2020 Sosyal
Yıl Konu Alanı
2017 Sosyal
2018 Sosyal
2019 Sosyal
2020 Sosyal

Makale ve Atıf Sayıları


Makalelerin Atıf Dağılımı


Makale Türleri


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.