Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

(Journal of Uludağ University Medical Faculty)

Editör: Özhan Eyigör Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/uutfd ISSN: 1300-414X / 2645-9027 Yayına Başladığı Yıl: 1974
Yayıncı: Yeni Adı: Eski Adı:
Yıllık Yayın Sayısı: 3 Yayın Yapması Gereken Aylar: Nisan, Ağustos, Aralık Yayın Dili: Türkçe Yayın Formatı: Elektronik, Basılı
Tıp Temel Bilimler Anatomi ve Morfoloji Geriatri ve Gerontoloji Fizyoloji Anestezi Alerji Acil Tıp Halk ve Çevre Sağlığı Nörolojik Bilimler Cerrahi Androloji Temel Sağlık Hizmetleri Tropik Tıp Romatoloji Rehabilitasyon Üroloji ve Nefroloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Spor Bilimleri Periferik Damar Hastalıkları Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme Transplantasyon Gastroenteroloji ve Hepatoloji Psikiyatri Biyofizik Kalp ve Kalp Damar Sistemi Tıbbi İnformatik Mikrobiyoloji Hücre Biyolojisi Genel ve Dahili Tıp Endokrinoloji ve Metabolizma Ortopedi Tıbbi Etik Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri İmmünoloji Patoloji Klinik Nöroloji Adli Tıp Tamamlayıcı ve Entegre Tıp Dermatoloji Tıbbi Laboratuar Teknolojisi Yoğun Bakım, Tıp Onkoloji Biyoloji Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Kulak, Burun, Boğaz Solunum Sistemi Göz Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi Hematoloji Pediatri Tıbbi Araştırmalar Deneysel

9075
Makale Sayısı
690
Aldığı Atıf Sayısı
479
Atıf Ortalaması
0,69
Kendine Atıf Sayısı
15
Kendine Atıf Oranı(%)
3,13
Atıf Alan Makale Sayısı
153

Dizinlendiği Yıllar


1995 Fen 2002 Fen 2003 Fen 2004 Fen 2005 Fen 2006 Fen 2007 Fen 2008 Fen 2009 Fen 2010 Fen 2011 Fen 2012 Fen 2013 Fen 2015 Fen 2016 Fen 2017 Fen 2018 Fen 2019 Fen 2020 Fen 2021 Fen
Yıl Konu Alanı
1995 Fen
2002 Fen
2003 Fen
2004 Fen
2005 Fen
2006 Fen
2007 Fen
2008 Fen
2009 Fen
2010 Fen
2011 Fen
2012 Fen
2013 Fen
2015 Fen
2016 Fen
2017 Fen
2018 Fen
2019 Fen
2020 Fen
2021 Fen

Makale ve Atıf Sayıları


Makalelerin Atıf Dağılımı


Makale Türleri


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.