Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

(Journal of Social and Economic Research)

Editör: Ercan OKTAY Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kmusekad ISSN: 1309-9132 / 2147-7833 Yayına Başladığı Yıl: 2013
Yıllık Yayın Sayısı: 2 Yayın Yapması Gereken Aylar: Haziran, Aralık Yayın Dili: İngilizce, Türkçe Yayın Formatı: Elektronik
Sosyal Uluslararası İlişkiler Sosyoloji İşletme Kentsel Çalışmalar İktisat Kamu Yönetimi İşletme Finans

3413
Makale Sayısı
186
Aldığı Atıf Sayısı
722
Atıf Ortalaması
3,88
Kendine Atıf Sayısı
3
Kendine Atıf Oranı(%)
0,42
Atıf Alan Makale Sayısı
139

Dizinlendiği Yıllar


2010 Sosyal 2011 Sosyal 2012 Sosyal 2013 Sosyal 2014 Sosyal 2015 Sosyal
Yıl Konu Alanı
2010 Sosyal
2011 Sosyal
2012 Sosyal
2013 Sosyal
2014 Sosyal
2015 Sosyal

Makale ve Atıf Sayıları


Makalelerin Atıf Dağılımı


Makale Türleri


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.