Cukurova Medical Journal

(Cukurova Medical Journal)

Editör: Lut Tamam Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj ISSN: 2602-3032 / 2602-3040 Yayına Başladığı Yıl: 2017
Yayıncı: Yeni Adı: Eski Adı: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Yıllık Yayın Sayısı: 4 Yayın Yapması Gereken Aylar: Mart, Haziran, Eylül, Aralık Yayın Dili: İngilizce, Türkçe Yayın Formatı: Elektronik, Basılı
Diş Hekimliği Tıp Eczacılık Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Anatomi ve Morfoloji Toksikoloji Acil Tıp Diş Hekimliği Adli Tıp Biyofizik Androloji Anestezi Farmakoloji ve Eczacılık Alerji

8098
Makale Sayısı
867
Aldığı Atıf Sayısı
42
Atıf Ortalaması
0,05
Kendine Atıf Sayısı
6
Kendine Atıf Oranı(%)
14,29
Atıf Alan Makale Sayısı
30

Dizinlendiği Yıllar


2017 Fen 2018 Fen 2019 Fen 2020 Fen 2021 Fen
Yıl Konu Alanı
2017 Fen
2018 Fen
2019 Fen
2020 Fen
2021 Fen

Makale ve Atıf Sayıları


Makalelerin Atıf Dağılımı


Makale Türleri


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.