Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

(Journal of Language Education and Research)

Editör: Hakan Ülper Web: https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere ISSN: 2149-5602 / 2149-5602 Yayına Başladığı Yıl: 2015
Yayıncı: Yeni Adı: Eski Adı:
Yıllık Yayın Sayısı: 2 Yayın Yapması Gereken Aylar: Nisan, Ekim Yayın Dili: İngilizce, Türkçe Yayın Formatı: Elektronik
Sosyal Dil ve Dil Bilim Eğitim, Eğitim Araştırmaları

2189
Makale Sayısı
94
Aldığı Atıf Sayısı
9
Atıf Ortalaması
0,10
Kendine Atıf Sayısı
1
Kendine Atıf Oranı(%)
11,11
Atıf Alan Makale Sayısı
5

Dizinlendiği Yıllar


2017 Sosyal 2018 Sosyal 2019 Sosyal 2020 Sosyal
Yıl Konu Alanı
2017 Sosyal
2018 Sosyal
2019 Sosyal
2020 Sosyal

Makale ve Atıf Sayıları


Makalelerin Atıf Dağılımı


Makale Türleri


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.