International Journal of Environment and Geoinformatics

(International Journal of Environment and Geoinformatics)

Editör: Cem Gazioğlu Web: http://dergipark.gov.tr/ijegeo ISSN: 2148-9173 Yayına Başladığı Yıl: 2014
Yayıncı: Yeni Adı: Eski Adı:
Yıllık Yayın Sayısı: 4 Yayın Yapması Gereken Aylar: Mart, Haziran, Eylül, Aralık Yayın Dili: İngilizce Yayın Formatı: Elektronik
Mühendislik Temel Bilimler Sosyal Jeoloji Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Oşinografi Ekoloji Jeokimya ve Jeofizik Meteoroloji ve Atmosferik Bilimler Su Kaynakları Arkeoloji Biyoloji Çevre Bilimleri

1202
Makale Sayısı
99
Aldığı Atıf Sayısı
37
Atıf Ortalaması
0,37
Kendine Atıf Sayısı
36
Kendine Atıf Oranı(%)
97,30
Atıf Alan Makale Sayısı
21

Dizinlendiği Yıllar


2019 Fen | Sosyal 2020 Fen | Sosyal 2021 Fen | Sosyal
Yıl Konu Alanı
2019 Fen | Sosyal
2020 Fen | Sosyal
2021 Fen | Sosyal

Makale ve Atıf Sayıları


Makalelerin Atıf Dağılımı


Makale Türleri


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.