International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences

(International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences)

Editör: Gültekin Özdemir Web: http://dergipark.org.tr/jaefs ISSN: 2602-246X / 2618-5946 Yayına Başladığı Yıl: 2017
Yayıncı: Yeni Adı: Eski Adı:
Yıllık Yayın Sayısı: 4 Yayın Yapması Gereken Aylar: Mart, Haziran, Eylül, Aralık Yayın Dili: İngilizce Yayın Formatı: Elektronik, Basılı
Ziraat Mühendislik Bitki Bilimleri Bahçe Bitkileri Ziraat Mühendisliği Ziraat, Toprak Bilimi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Çevre Mühendisliği Tarımsal Ekonomi ve Politika

2108
Makale Sayısı
155
Aldığı Atıf Sayısı
10
Atıf Ortalaması
0,06
Kendine Atıf Sayısı
3
Kendine Atıf Oranı(%)
30,00
Atıf Alan Makale Sayısı
8

Dizinlendiği Yıllar


2018 Fen 2019 Fen 2020 Fen 2021 Fen 2022 Fen
Yıl Konu Alanı
2018 Fen
2019 Fen
2020 Fen
2021 Fen
2022 Fen

Makale ve Atıf Sayıları


Makalelerin Atıf Dağılımı


Makale Türleri


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.