Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (Online)

(Anadolu University Journal of Science and Technology: C-Life Sciences and Biotechnology)

Editör: Handan YİĞİT Web: http://dergipark.org.tr/estubtdc ISSN: 2146-0213 / 2667-4203 Yayına Başladığı Yıl: 2010
Yıllık Yayın Sayısı: 2 Yayın Yapması Gereken Aylar: Ocak, Temmuz Yayın Dili: İngilizce, Türkçe Yayın Formatı: Elektronik
Mühendislik Temel Bilimler Veterinerlik Ziraat Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya Kimya, Uygulamalı Zooloji Taşınım Parazitoloji Hücre ve Doku Mühendisliği Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji Fizik, Akışkanlar ve Plazma Biyoloji Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi Mantar Bilimi Tarımsal Ekonomi ve Politika Viroloji Kimya, İnorganik ve Nükleer Kimya, Tıbbi Denizcilik Ziraat Mühendisliği Ziraat, Toprak Bilimi Paleontoloji Ekoloji Jeokimya ve Jeofizik Su Kaynakları Mineraloji Maden İşletme ve Cevher Hazırlama Bitki Bilimleri Jeoloji Bahçe Bitkileri Oşinografi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kimya, Organik Çevre Mühendisliği Spektroskopi Mikroskopi İstatistik ve Olasılık Balıkçılık Çevre Bilimleri Termodinamik Kuş Bilimi Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Veterinerlik Kimya, Analitik Entomoloji Fizikokimya

1642
Makale Sayısı
64
Aldığı Atıf Sayısı
1
Atıf Ortalaması
0,02
Kendine Atıf Sayısı
0
Kendine Atıf Oranı(%)
0
Atıf Alan Makale Sayısı
1

Dizinlendiği Yıllar


2018 Fen 2019 Fen 2020 Fen 2021 Fen 2022 Fen
Yıl Konu Alanı
2018 Fen
2019 Fen
2020 Fen
2021 Fen
2022 Fen

Makale ve Atıf Sayıları


Makalelerin Atıf Dağılımı


Makale Türleri


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.