Dergi Kapak

Bilgi Yönetimi

(Journal of Information Management)

Editör: Fahrettin ÖZDEMİRCİ Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/by ISSN: 2636-8544 Yayına Başladığı Yıl: 2018
Yayıncı: Yeni Adı: Eski Adı:
Yıllık Yayın Sayısı: 2 Yayın Yapması Gereken Aylar: Haziran, Aralık Yayın Dili: İngilizce, Türkçe Yayın Formatı: Elektronik
Sosyal Bilgi, Belge Yönetimi

1322
Makale Sayısı
66
Aldığı Atıf Sayısı
15
Atıf Ortalaması
0,23
Kendine Atıf Sayısı
2
Kendine Atıf Oranı(%)
13,33
Atıf Alan Makale Sayısı
7

Dizinlendiği Yıllar


2018 Sosyal 2019 Sosyal 2020 Sosyal 2021 Sosyal
Yıl Konu Alanı
2018 Sosyal
2019 Sosyal
2020 Sosyal
2021 Sosyal

Makale ve Atıf Sayıları


Makalelerin Atıf Dağılımı


Makale Türleri


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.