Journal of scientific reports-A (Online)

(Journal of Scientific Reports-A )

Editör: Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jsr-a ISSN: 2687-6167 Yayına Başladığı Yıl: 2000
Yıllık Yayın Sayısı: 4 Yayın Yapması Gereken Aylar: Mart, Haziran, Eylül, Aralık Yayın Dili: İngilizce Yayın Formatı: Elektronik
Mühendislik Temel Bilimler Limnoloji Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya Savunma Bilimleri Kimya, Uygulamalı Zooloji Taşınım Parazitoloji Robotik Hücre ve Doku Mühendisliği Taşınım Bilimi ve Teknolojisi Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri Fizik, Nükleer Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji Fizik, Partiküller ve Alanlar Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka Fizik, Uygulamalı Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test Fizik, Akışkanlar ve Plazma Polimer Bilimi Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler Optik Biyoloji Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi Mantar Bilimi Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler Akustik Viroloji Kimya, İnorganik ve Nükleer Kimya, Tıbbi Genetik ve Kalıtım Malzeme Bilimleri, Kompozitler Denizcilik Mühendislik, Petrol Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği Mühendislik, Elektrik ve Elektronik Mühendislik, Hava ve Uzay Metalürji Mühendisliği Orman Mühendisliği Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap Mühendislik, Kimya Paleontoloji Nanobilim ve Nanoteknoloji Ekoloji Jeokimya ve Jeofizik Nükleer Bilim ve Teknolojisi Su Kaynakları Mineraloji Astronomi ve Astrofizik Maden İşletme ve Cevher Hazırlama Jeoloji Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari Oşinografi Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kimya, Organik Fizik, Matematik Çevre Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Mühendislik, Biyotıp Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar Spektroskopi Mikroskopi Fizik, Katı Hal Mühendislik, Makine Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik Meteoroloji ve Atmosferik Bilimler Endüstri Mühendisliği İstatistik ve Olasılık Balıkçılık Matematik Çevre Bilimleri Termodinamik Kuş Bilimi Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Mühendislik, Deniz Malzeme Bilimleri, Tekstil Mimarlık Mühendislik, Jeoloji İmalat Mühendisliği İnşaat ve Yapı Teknolojisi Malzeme Bilimleri, Seramik Kimya, Analitik Entomoloji Fizikokimya Enerji ve Yakıtlar Telekomünikasyon

2288
Makale Sayısı
38
Aldığı Atıf Sayısı
0
Atıf Ortalaması
0,00
Kendine Atıf Sayısı
0
Kendine Atıf Oranı(%)
0,00
Atıf Alan Makale Sayısı
0

Dizinlendiği Yıllar


2019 Fen 2020 Fen 2021 Fen 2022 Fen
Yıl Konu Alanı
2019 Fen
2020 Fen
2021 Fen
2022 Fen

Makale ve Atıf Sayıları


Makale Türleri


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.