Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

(Journal of Economics and Administrative Sciences University of Ataturk)

Editör: Vedat Kaya Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd ISSN: 1300-4646 / 2147-7582 Yayına Başladığı Yıl: 1974
Yayıncı: Yeni Adı: Eski Adı:
Yıllık Yayın Sayısı: 4 Yayın Yapması Gereken Aylar: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim Yayın Dili: İngilizce, Türkçe Yayın Formatı: Elektronik, Basılı
Sosyal İşletme İktisat

17004
Makale Sayısı
993
Aldığı Atıf Sayısı
3463
Atıf Ortalaması
3,49
Kendine Atıf Sayısı
119
Kendine Atıf Oranı(%)
3,44
Atıf Alan Makale Sayısı
605

Dizinlendiği Yıllar


2004 Sosyal 2005 Sosyal 2006 Sosyal 2007 Sosyal 2008 Sosyal 2009 Sosyal 2010 Sosyal 2011 Sosyal 2012 Sosyal 2013 Sosyal 2014 Sosyal 2015 Sosyal 2016 Sosyal 2017 Sosyal 2018 Sosyal 2019 Sosyal 2020 Sosyal 2021 Sosyal
Yıl Konu Alanı
2004 Sosyal
2005 Sosyal
2006 Sosyal
2007 Sosyal
2008 Sosyal
2009 Sosyal
2010 Sosyal
2011 Sosyal
2012 Sosyal
2013 Sosyal
2014 Sosyal
2015 Sosyal
2016 Sosyal
2017 Sosyal
2018 Sosyal
2019 Sosyal
2020 Sosyal
2021 Sosyal

Makale ve Atıf Sayıları


Makalelerin Atıf Dağılımı


Makale Türleri


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.