Özlem BALTA ÇAKIR
(Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye)
Mehmet Barış HORZUM
(Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Sakarya, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 41Sayı: 1ISSN: 1301-3718 / 2458-8342Sayfa Aralığı: 187 - 205Türkçe

310 9
Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler
İnternetin aşırı kullanımının bir sonucu olan internet bağımlılığı, araştırmaya konu edilmiştir. Araştırmada, “Bilgisayara Giriş” dersini internet üzerinden alan öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin; cinsiyet, öğrenim gördükleri bölüm, internete bağlı kalma saati ve sosyo ekonomik düzeylerine (SED) göre değişip değişmediği incelenmiştir. Cinsiyet yönünden erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre; internet kullanım süresi yönünden haftada sekiz saatten fazla internete bağlı kalan öğrencilerin, haftada sekiz saatten az internete bağlı kalan öğrencilere göre; öğrenim gördükleri bölümler açısından ele alındığında öğrencilerin internet bağımlılığı düzeylerinin anlamlı derecede farklı olduğu bulunmasına rağmen, öğrencilerin SED’lerinin ise internet bağımlılığı düzeylerine etkisinin anlamlı olmadığı bulunmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Beard, K.W. (2005). Internet addiction: A review of current assessment techniques and potential assessment questions. Cyberpsychology & Behavior, 8(1), 7-14.
 • Brenner, V. (1997). Psychology of computer use: XLVII. Parameters of Internet use, abuse and addiction: The first 90 days of the Internet usage survey. Psychol. Rep. 80: 879–882.
 • Cengizhan, C. (2003). Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığı. IX. Türkiye'de İnternet Konferansı. Askeri Müze ve Kültür Sitesi Harbiye İstanbul, 11-13 Aralık 2003. http://mimoza.marmara.edu.tr/~cahit/Yayin.html adresinden 10.04.2005 tarihinde erişilmiştir.
 • Ceyhan, E., Ceyhan, A.A. ve Gürcan, A. (2007). Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1), 387-416.
 • Chak, K. & Leung, L. (2004). Shyness and locus of control as predictors of internet addiction and internet use. Cyberpsychology & Behavior, 7(5), 559-570
 • Chou, C. & Hsiao, M.C. (2000). Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: The Taiwan college students' case. Computers and Education, 35, 65-80,
 • Chou, C., Condron, L. & Belland, J.C. (2005). A Review of the Research on Internet Addiction. Educational Psychology Review, 17(4), 363-388.
 • Ferraro, G., Caci, B., D’amico, A. & Blasi, M.D. (2007). Internet Addiction Disorder: An Italian Study. Cyberpsychology & Behavior. 10(2), 170-175.
 • Griffiths, M.D. (2000). Does Internet and computer "addiction" exist? Some case study evidence. Cyberpsychology & Behavior, 3(2), 211-218.
 • Griffiths, M.D. (2005). A "components" model of addiction within a biopsychosociaI framework, journal of Substance Abuse, 10(4), p. 191-197,
 • İnternet hastasıyım doktor bey! (16 Ağustos 2006). Milliyet, Bilim ve Teknoloji. http://teknoloji.milliyet.com.tr/detay.asp?id=1776 adresinden 10.07.2007 tarihinde erişilmiştir.
 • İnternet resmen h@st@lık! (10 Ağustos 2006). Milliyet, Bilim ve Teknoloji. http://teknoloji.milliyet.com.tr/detay.asp?id=1756 adresinden 10.07.2007 tarihinde erişilmiştir.
 • Kandell, J. (1998). Internet addiction on campus—the vulnerability of college students. Cyberpsychology & Behavior , 1, 46–59.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Köroğlu, G., Öztürk, Ö., Tellioğlu, N., Genç, Y., Mırsal, H. ve Beyazyürek, M. (2006). Problemli İnternet Kullanımıyla Başvuran İki Uçlu Bir Hasta Nedeniyle Psikiyatrik Ek Tanı Tartışması: Olgu Sunumu. Bağımlılık Dergisi, 7(3), 150-154.
 • Lee, M-S., Ko, Y-H., Song, H-S., Kwon, K.-H., Lee, H-S., Nam, M. & Jung, I-K., (2007). Characteristics of internet use in relation to game genre in Korean adolescents. Cyberpsychology & Behavior. 10(2), 278-285.
 • Morahan-Martin, J. M., & Schumacker, P. (2000). Incidence and correlates of pathological internet use. Computer Human Behaviour 16: 13–29.
 • Nalwa, K. & Anand, A.P. (2003). Internet addiction in students: A cause of concern. Cyberpsychology & Behavior, 6(6). 653-656
 • Ngai, S. S-Y., (2007). Exploring the validity of the internet addiction test for students in grades 5-9 in Hong Kong. International Journal of Adolescence and Youth, Volume 13, 221-237.
 • Öztürk, Ö., Odabaşıoğlu, G., Eraslan, D., Genç, Y. ve Kalyoncu, A. (2007). İnternet Bağımlılığı: Kliniği ve Tedavisi: Bağımlılık Dergisi, 8(1), 36-41.
 • Soule, L. C., Shall, W. & Kleen, B.A. (2003). Exploring internet addiction: Demographic characteristics and stereotypes of heavy internet users. Journal of Computer Information Systems. Fall, 64-73.
 • Tsai, C.C. & Lin, S.S.J. (2003). Internet addiction of adolescents in Taiwan: An interview study. Cyberpsychology & Behavior, 6(6), 649-652.
 • Türkiye, net’te yüzde 700 büyüdü (9 Temmuz 2007). Milliyet, Bilim ve Teknoloji. http://teknoloji.milliyet.com.tr/detay.asp?id=2939 adresinden 10.07.2007 tarihinde erişilmiştir.
 • Yoo, H.J., Cho, S.C., Ha, J., Yune, S.K., Kim, S.J., Hwang, J., Chung, A., Sung, Y.H. ve Lyoo, I.K. (2004). Attention deficit hyperactivity symptoms and internet addiction. Psychiatry and Clinical Neurosciences (2004), 58, 487–494.
 • Young, K. (1997). What makes the internet addictive: Potential explanations for pathological internet use. Paper presented at the 105th annual conference of the American Psychological Association. August 15, 1997, Chicago, IL. http://www.netaddiction.com/articles/habitforming.htm adresinden 10.04.2005 tarihinde erişilmiştir.
 • Young, K. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & Behavior, 1 (3), 237–244.
 • Young, K. (1998). “Caught in the Net” http://www.netaddiction.com/ adresinden 01.10.2007 tarihinde erişilmiştir.
 • Young, K. (1999). Internet addiction: Symptoms, evaluation, and treatment. In L. VandeCreek & T. Jackson (Eds.). Innovations in Clinical Practice: A Source Book (Vol. 17; pp. 19-31). Sarasota, FL: Professional Resource Press.
 • Young, K. (2005). “Surfing not studying: Dealing with internet addiction on campus” http://www.netaddiction.com/articles/surfing_not_studying.htm adresinden 10.04.2005 tarihinde erişilmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.