Rüştü YEŞİL
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 7Sayı: 2ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 61 - 78Türkçe

348 9
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretim Yeterlikleri (Kırşehir Örneği)
Öğretmenler, eğitim meleğini profesyonel olarak yürüten kişilerdir. Bu nedenle öğretmenlerin belirli yeterliklere sahip olması gerekir. Bunlar; (a) genel kültür, (b) özel alan bilgisi ve (c) öğretim bilgisi olarak tanımlanmaktadır. Bunlardan öğretim bilgi ve becerileri, öğretmenlik mesleğini karakterize eden özelliklerdir. Bu çalışmada, ilköğretim II. kademe sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi öğretim yeterliklerini belirlemek amaçlanmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen bir gözlem formu ile elde edilmiştir. Gözlem formu, 30 kapalı uçlu yeterlik ifadesinden oluşmaktadır. Gözlem, Kırşehir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı son sınıf öğrencileri tarafından Okul Deneyimi II dersinde yapılmıştır. Çalışma sonunda öğretmenlerin bazı öğretim yeterliklerinde önemli yetersizliklerinin olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler özellikle öğretim materyallerini kullanma konusunda daha yetersizdirler. Özel alan bilgileri ise oldukça yeterlidir. Bulgular ışığında belirlenen yedi öğretim yeterliği alanı ile ilgili öneriler geliştirilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.