UFUK KARAKUŞ
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 7Sayı: 2ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 163 - 176Türkçe

339 3
Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Sosyal Bilgiler Derslerinde Uygulanması
Bu araştırmada, yeni bilgi öğrenimi için problemleri çıkış noktası olarak kullanma prensibine dayalı bir yöntem olan Probleme Dayalı Öğrenme yaklaşımının uygulanması adımlar halinde verilmeye çalışılmıştır. Bu yaklaşımın en önemli özelliği hem yeni hem de var olan bilgilerin desteği ile öğrenmeyi sağlayan problemlerin kullanılmasıdır. Öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri durumlar problem senaryosu olarak onlara sunulur ve yeni bilgilerin öğreniminde öğrencileri teşvik eder ve problem senaryosu çerçevesinde bilgilerin sentezi yapılır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aksoy, B. (2003). Problem Çözme Yönteminin Çevre Eğitiminde Uygulanması. Denizli: Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi. Yıl, 2003(2), Sayı:14.
 • Aksoy, B. (2004). Coğrafya Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi.G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Coğrafya Eğitimi Bilim Dalı.
 • Aslan, A. E. (Editör) (2002). Örgütte Kişisel Gelişim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Barrows, H. (2002). Is it Truly Possible to Have Such a Thing as dPBL? Distance Education, Vol. 23 (1), May, 119-122.
 • Colliver, J. A. (1999). Perspectives Research Strategy for Problem-Based Learning: Cognitive Science or Outcomes Research? Teaching & Learning in Medicine, Vol 11 (2), 64-65.
 • De G., Willem. S., Schmidt, Henk, G., Boshuizen, H. P.A. (2001). Effects of Problem-Based Discussion on Studying A Subsequent Text: A Randomized Trial Among First Year Medical Students. Instructional Science, Vol 29, 33-44.
 • Dicle, O. ve diğerleri (2002). Probleme Dayalı Öğrenim. DEÜ Tıp Fakültesi, Eğiticilerin Eğitimi Komitesi, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir.
 • Edens, K. M. (2000). Preparing Problem Solvers for The 21st Century Through Problem-Based Learning. College Teaching, Spring, Vol 48 (2), 55-60.
 • Erickson, D.K. (1999). A Problem-Based Approach to Mathematics Instructions. Mathematics Teacher, September, Vol 92 (6), 516-521.
 • Fogarty, R. (1997). Problem Based Learning and Other Curriculum Models for the Multiple Intelligences Classroom. Skylgiht Training and Publishing, Inc. USA.
 • Güngördü, E. (2006). Eğitim fakülteleri için Coğrafyada Öğretim Yöntemleri Ve Çağdaş Öğretim Yaklaşımları İlkeler-Uygulamalar. Asil Yayım Dağıtım, Ankara.
 • Kalaycı, N. (2001). Sosyal Bilgilerde Problem Çözme ve Uygulamalar. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kneeland, S. (Çev: Nurdan KALAYCI) (2001). Problem Çözme. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Koschmann, T. (Ed: Dillenbourg, P., Eurlings, A., Hakkarainen, K.) (2001) Dewey's Contribution to a Standard of Problem-Based Learning Practice. European Perspectives on Computer-Supported Collaborative Learning: Proceedings of Euro-CSCL, 355-363.
 • Lehtinen, E. (2002). Developing Models for Distributed Problem-Based Learning: Theoretical and Methodological Reflection. Distance Education, Vol 23 (1), 109-117.
 • Lumsdaine, E., M. Lumsdaine. (1995). Creative Problem Solving, Thinking Skills For A Changing World. McGraw Hill, Inc, USA.
 • Maxwell, N. L., Bellisimo, Y., Mergendoller, J. (2001). Problem-Based Learning: Modifying the Medical School Model for Teaching High School Economics. Social Studies, Mar/Apr, Vol 92 (2), 73-78.
 • Mierson, S., Parikh, A. A. (2000). Stories from The Field. Change, Jan/Feb, Vol 32 (1), 20-27.
 • Prpic, J. Kaya., Hadgraft, Roger G. (2003). What is Problem-Based Learning?,http://cleo.eng.monash.edu.au/teaching/learning/strategy/whatispbl.html. (14.12.2003).
 • Ryan, C., Koschmann, T. (1994). The Collaborative Learning Laboratory: A Technology Enriched Environment to Support Problem Based Learning, In Recreating the Revolution. Proceedings of the Annual National Educational Computing Conference, Boston, Mass., June, 13-15.
 • Senemoğlu, N.(2002). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim, (Kuramdan Uygulamaya). Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Torp, L.., Sage, S. (1998). Problems As Possibilities, Problem Based Learning for K-12 Education. Association for Supervision and Curriculum Development, Virginia, USA.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.