NAZMİ POLAT
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun, Türkiye)
DERYA BOSTANCI
(Girilmedi)
SAVAŞ YILMAZ
(Girilmedi)
Yıl: 2004Cilt: 28Sayı: 3ISSN: 1300-0128 / 1303-6181Sayfa Aralığı: 465 - 469İngilizce

130 4
Age analysis on different bony structures of perch (Perca fluviatilis L. 1758) inhabiting Derbent Dam Lake (Bafra, Samsun)
Yaş tayini metodu ve doğruluğu balıkçılık biyolojisinde yaş-uzunluk-ağırlık ilişkilerinin belirlenmesinde en önemli konulardan biridir. Dolayısıyla, yaşama, büyüme ve ölüm oranları, yıl sınıfı analizleri ve katılım ile ilgili hesaplamalar yaş kompozisyonuna dayandırılır. Bu nedenle, Derbent Baraj Gölü'nde yaşayan Perca fluviatilis'in yaşının belirlenmesinde kullanılacak en uygun kemiksi yapının belirlenmesi amaçlanmıştır, incelenen örneklerin her birinden alınan pul, omur, otolit ve operkül, balığın yakalandığı tarih ve gonad durumu dışında hiçbir bilgi kullanılmadan iki farklı okuyucu tarafından, üçer kez incelenmiştir. Okuyucu uyumu belirlenmiş ve yaş tayini hata payı değerleri varyans analiziyle hesaplanmıştır, incelenen tüm kemiksi yapılar içinde en yüksek uyum ve en düşük yaş tayini hata payı değerleri nedeniyle omur bu tür için yaş tayininde kullanılacak güvenilir kemiksi yapı olarak belirlenmiştir.
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Das, M.: Age Determination and Longevity in Fishes, Gerontology, 1994; 40: 70-96. 2. Labropoulou, M., Papaconstantinou, C: Comparison of Otolith Growth and Somatic Growth in Two Macrourid Fishes, Fish. Res., 2000:46:177-188. 3. Beamish, R.J., McFarlane, G.A.: The Forgotten Requirement for Age Validation in Fisheries Biology. T. Am. Fish. Soc, 1983; 112: 735-743.
 • 4. Beamish, R.J., McFarlane, G.A.: Current Trends in Age Determination Methodology, The Age and Growth of Fish, Eds Summerfelt, R.C., Hall, G.E., The Iowa State University Press, Ames, Iowa, 1987.
 • 5. Bostancı, D., Polat, N.: Karadeniz'de Yaşayan Solea lascaris (Risso,1810)'te Yaş Belirleme Yöntemleri. Turk. J. Zool., 2000: 24, Ek sayı, 21-29.
 • 6. McFarlane, G.A., Beamish, R.J.: Biology and Fishery of Pacific Hake (Merluccius productus) in the Strait of Georgia. Mar. Fish. Rev., 1983:47:23-24.
 • 7. Barnes, M.A., Power, G.: A Comparison of Otolith and Scale Ages for Western Labrador Lake Whitefish Coregonus clupeaformis. Environ. Biol. Fishes, 1984; 10: 297-299.
 • 8. Apprahamian, M.V.: Use of the Burning Technique for Age Determination in Eels {Anguilla angiulla (L.)) Derived from the Stocking of Elvers. Fish. Res., 1987; 6: 93-96.
 • 9. Barber, W.E., McFarlane, G.A.: Evaluation of Three Techniques to Age Arctic Char from Alaskan and Canadian Waters. Trans. Amer. Fish. Soci., 1987; 116:874-881.
 • 10. Fargo, J., Chilton, D.E.: Age Validation for Rock Sole in Hecate Strait. British Columbia, T. Am. Fish. Soc, 1987; 116: 776-778.
 • 11. Polat, N., Gümüş, A.: Ageing of Whiting {Merlangius merlangus euxinus, Nord., 1840) Based on Broken and Burnt Otolith. Fish. Res., 1996; 28: 231-236.
 • 12. Polat, N.: Yaş Belirlemenin Önemi, IV. Su Ürünleri Sempozyumu, 28-30 Haziran 2000: Erzurum, s: 9-20.
 • 13. Baker, T.T., Timmons, L.S.: Precision of Ages Estimated from Five Bony Structures of Arctic Char (Salvelinus alpinus) from the Wood River System. Alaska. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 1991; 48: 1007-1014.
 • 14. Polat, N., Işık, K., Kukul, A.: Bıyıklı Balık (Barbus plebejus escherichi Steindachner, 1897)'ın Yaş Tayininde Kemiksi Yapı- Okuyucu Uyum Değerlendirmesi. Doğa-Tr. J. of Zoology, 1993; 17: 503-509.
 • 15. Kimura, D.K., Lyons, J.J.: Between-Reader Bias and Variability in the Age Determination, Process, Fish. Bull. U.S., 1991; 89: 53-60.
 • 16. Polat, N., Gümüş (Kukul), A.: Age Determination and Evaluation Precision Using Five Bony Structures of the Bround-Snout (Chondrostoma regium Heckel, 1843). Tr. J. of Zoology, 1995; 19:331-335.
 • 17. Polat, N., Bostancı, D., Yılmaz, S.: Comparable Age Determination in Different Bony Structures of Pleuronectes flesus luscus, 1811 Inhabiting the Black Sea, Turk J. Zool., 2001; 25: 441-446.
 • 18. Gümüş, A., Polat, N.: Karadeniz'de Yaşayan Gobius melanostomus'ta Yaş Belirleme, III. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, 10-12 Haziran, 1998: 201-207.
 • 19. Becer, Z.A., Gümüş, A., İkiz, R.: Karacaören I Baraj Gölü'nde Yaşayan Egrez Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840) Balıklarının Kemiksi Yapılarında Karşılaştırmalı Yaş Tayini. Süleyman Demirel Üniversitesi IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eğirdir / İsparta, 17-19 Eylül, 1997: 110-116
 • 20. Chugunova, N.I.: Age and Growth Studies in Fish. Nat. Sci. Found., Washington, 1963.
 • 21. Campana, S.E.: How Reliable Are Growth Back Calculations Based on Otoliths? Can. J. Fish. Aquat. Sci., 1990; 47: 2219-2227.
 • 22. Fowler, -J.A.: Validation of Annual Growth Increments in the Otoliths of a Small, Tropical Coral Reef Fish. Mar. Ecol. Prog. Ser., 1990; 64: 25-38.
 • 23. Trojnar, J.R.: Marking Rainbow Trout Fry Tetracycline, the Progressive Fish Cult., 1973; 35: 52-54.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.