ERŞAN SEVER
(Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye)
MURAT DEMİR
(Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 2Sayı: 1ISSN: 1306-6730 / 1306-6293Sayfa Aralığı: 47 - 63Türkçe

158 3
Türkiye'de Bütçe Açığı ile Cari Açık Arasındaki İlişkilerin VAR Analizi ile İncelenmesi
Çalışmada bütçe açıkları ve cari işlemler açıkları arasındaki ilişki genel olarak teorik düzeyde, Türkiye örneğinde ise ampirik olarak incelenmiştir. Konuya ilişkin ekonomik değerlendirmelerin önemli bir kısmı söz konusu açıklar arasında çok yönlü ilişkinin var olduğu biçimindedir. İkiz açıklar sadece gelişmekte olan ülkelerde değil gelişmiş ekonomilerde de görülen bir olgudur. İlgili ülkelerdeki ekonomik ve siyasal yapı, uluslararası ekonomik konjonktür ve açıklar arasındaki ilişkiyi belirlemeye dönük metodolojik yaklaşımlar bütçe açıkları ile cari açıklar arasındaki ilişkinin niteliği ve derinliği üzerinde belirleyici olan hususlardan bazılarıdır. Türkiye için Granger nedensellik testi sonuçları geleneksel ikiz açık teoremiyle uyumlu çıkmıştır. Bütçe açıklarında meydana gelen artışlar faiz oranlarını tetiklemekte, yurt dışı sermaye girişlerinden dolayı değerlenen ulusal para ise cari açıkların oluşmasına neden olmaktadır. Çalışmada etki-tepki fonksiyonu ve varyans ayrışım tablosundan elde edilen değerler de Granger nedensellik testiyle paralellik göstermiştir.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akbostancı, Elif ve Gül İpek Tunç (2002), “Turkish Twin Defıcits: An Error Correction Model of Trade Balance”, ERC Working Papers, s.1-18
 • Aksu, Hayati ve Selim Başar, (2005) “İkiz Açıklar Hipotezi’nin Türkiye Açısından Araştırılması”, İktisat İşletme ve Finans, Sayı, 234, s.95-113.
 • Baharumshah, Ahmad Zubaidi; Ahmed Evan Lau ve M Khalid, (2005) “Testing Twin Deficits Hypothesis: Using VARs and Variance Decomposition” s.1-30. http://econwpa.wustl.edu:80/eps/if/papers/0504/0504001.pdf (Erişim: 09.12.2006)
 • Baharumshah, Ahmad Zubaidi ve Evan Lau,(2005) “Budget and Current Account Deficits in SEACEN Countries: Evidence Based on the Panel Approach” s.1-34 http://econwpa.wustl.edu:80/eps/if/papers/0504/0504002.pdf (Erişim: 11.10.2005)
 • Economics Update, (1998), “The U.S. Current Account Deficit: Is There Trouble Ahead?”s.1-4.
 • Cavallo, Michele, (2005), “Understanding the Twin Deficits: New Approaches, New Results”, FRBSF Economic Letter, Number 16, s.1-20
 • Ghebreselassie YT and P Burger, (2005) “Twin Deficit Problems in Developing Countries: The Case of Eritrea”, UFS Working Paper Series, s. 1-22.
 • Granger, C. ve P. Newbold, (1974) “Spurious Regression in Econometrics”, Journal of Econometrics, 2, 111-120.
 • Gujarati, N. Domodar, (1995), Basic Econometrics,. New York: 3.ed. McGraw-Hill, Inc.
 • Islam, Asadul, (2005) “Domestic Public Debt: Issues and Trends”, Seminar on National Budget for 2005-06 and PRSP, May 29. s.1-14.
 • Kaufmann, Sylvia, Johann Scharler ve George Winckler, (2002) “The Austrian Current Account Deficit Driven By Twin Deficits or by Intertemporal Expenditure Allocation?” Empirical Economics Issue,Volume 27, Number 3, s.527-542.
 • Kibritçioğlu, Aykut ve Bengi Kibritçioğlu, (1999) “Ham Petrol ve Akaryakıt Ürünü Fiyat Artışlarının Türkiye’deki Enflasyonist Etkileri”, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Nisan, s.1-38.
 • Kouassi, Eugene, Mbodja Mougoue, Kern O Kymn, (2004) “Causality Tests of the Relationship Between the Twin Deficits”, Empirical Economics, V;29, s.503-525.
 • Saleh, Ali Salman, (2003), “The Budget Deficit and Economic Performance:A Survey”, University of Wollongong Economics Working Paper, s.1-55 http://www.uow.edu.au/commerce/econ/wplist.wp03-12pdf, (Erişim: 12.10.2006)
 • Schorfheide, Frank, (2003), “Learning and Monetary Policy Shifts”, http://www.ssc.upenn.edu/~schorf/papers/lp.pdf, (Erişim: 10.06.2006)
 • Sofracı, Erdem İ., (2000), “Bütçe Açığı Finansman Yöntemleri ve Enflasyonist Etkileri” Prof. Dr. Adnan Tezel’e Armağan, Marmara Ünv.Yay., İstanbul, s.445-456.
 • Vyshnyak, Olga, (2000), “Twin Deficit Hypothesis: The Case Of Ukraine”, s.1-54, http://www.eerc.kiev.ua/research/matheses/2000/Vyshnyak_Olga/body.pdf, (Erişim: 01.12. 2005)
 • Warne, Anders, (2004), “Lecture Notes on Stuructural Vector Autoregression”, s.1-22 http://texlips.hypermart.net/download/lecture_notes.pdf, (Erişim: 15.06.2005)
 • Zengin, Ahmet, (2005), “The Twin Deficits Hypothesis (The Turkish Case)”, s. 217-228 (Erişim: 28.10.2006) http://www.opf.slu.cz/vvr/akce/turecko/pdf/Zengin

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.