Engin BAYSEN
(MEB Mamak Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 14Sayı: 1ISSN: 1300-8811*Sayfa Aralığı: 21 - 28

222 1
Öğretmenlerin Sınıfta Sordukları Sorular ile Öğrencilerin Bu Sorulara Verdikleri Cevapların Düzeyleri
Bu çalışmada 12 ilköğretim öğretmeninin birer saatlik dersleri incelenmiştir. Dersler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve kayıtlar incelenmek suretiyle öğretmenlerin dersleri sırasında sordukları soruların ve öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevapların düzeyleri Bloom Taksonomisi kullanılarak belirlenmiştir. Bu çalışmada öğretmenlerin Bilgi düzeyi sorular sormayı tercih ettikleri bulunmuştur. Diğer taraftan bu çalışmada verilen cevapların genelde sorulan soruların düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Verilen cevabın sorulan sorunun düzeyinde olmaması durumlarında : cevap düzeyinin soru düzeyinden daha yüksek düzeyde olması tercih edilen bir durum iken ; cevap düzeyi soru düzeyinden daha düşük olduğu durumlarda ise bunun nedeni araştırılmalı ve öğrenciler, cevabın soru düzeyinde veya daha üst düzeyde olması için cesaretlendirilmelidirler.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • 1. Baysen,E. “ Fen Eğitiminde Yeni Gelişmeler ve (1960-1985 Dönemi) Türkiye’ deki Uygulamaları” Gazi Üniversitesi Eğt. Bil. Doktora Tezi, Ankara 2003.
  • 2. Carin. Arthur A., “ Teaching Science Through Discovery”, Seventh Edition. Maxwell Macmillan Canada Toronto. Macmillan Publishing Company, U.S.A. (1993).
  • 3. Bloom, Benjamin S. (Ed.), Engelhart, Max D., Furst Edward, J. et al., “Taxonomy of Educational Objectives-The Classification of Educational Goals”, David McKay Company, Inc.,New York, (1965).
  • 4. Sönmez, Veysel. “ Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı ”, 7.Basım, Anı Yayıncılık, Ankara, (1994).
  • 5. Kaptan, F. “ Fen Bilgisi Öğretimi”, Anı Yayıncılık, Ankara, (1998).
  • 6. Baysen, E. , Soylu H. ve Baysen F. “Soru sorma ve dinleme süresi” , Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, (11, 1), p.53 (2003).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.