Burcu YANIK
(Fatih Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Hakan ATALAR
(Fatih Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Dugu Geler KÜLCÜ
(Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Derya GÖKMEN
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Bioistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 13Sayı: 3ISSN: 1300-9141Sayfa Aralığı: 56 - 59Türkçe

161 2
Postmenopozal kadınlarda vücut kütle indeksinin kemik mineral yoğunluğuna etkisi
Amaç: Bu araştırmada amaç, postmenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğu (KMY) ile vücut kütle indeksi (VKİ) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: 54 postmenopozal hasta çalışmaya alındı. Yaş ve menopoz süreleri kaydedildi. Sigara, alkol kullanımı, düzenli egzersiz alışkanlıkları sorgulandı. Boy ve kiloları ölçülerek vücut kütle indeksleri hesaplandı. Hastalar vücut kütle indekslerine göre zayıf, ideal kilolu, fazla kilolu ve obez olarak üzere dört gruba ayrıldı. Ön-arka lomber omurga ve sağ kalça proksimal femurdan dual enerji X ray absorbsiyometri kullanılarak kemik mineral yoğunlukları ölçüldü. L2-L4 ve femur boynu kemik mineral yoğunlukları ve t skorları tespit edildi. Bulgular: Çalışma, yaşları (51-79) arasında olan 54 kadın hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hastaların 22’si (%40.8) obez, 24’ü (%44.4) fazla kilolu ve 8’i (%14.8) ideal kilolu olarak bulunmuştur. Zayıf grubunda birey mevcut değildi. Yaş, sigara kullanımı, menopoz süresi, KMY ve t skor değerleri açısından gruplar arasında farklılık tespit edilmemiştir. VKİ ile femur boynu ortalama KMY değerleri arasında (r =0.407, p=0.002) ve femur boynu t-skoru arasında (r =0.297, p=0.029) pozitif yönde anlamlı ilişki mevcuttu. Öte yandan VKİ ile lomber KMY ve t-skor arasında anlamlı ilişki bulunamadı (p >0.05). Sonuç: Vücut kütle indeksi femur boyun kemik mineral yoğunluğu ile ilişkili bulunmuştur. Postmenopozal kemik kaybını önlemek için yeterli vücut kütlesini sürdürmek önemlidir. (Osteoporoz Dünyasından 2007;13:56-9)
Fen > Tıp > Endokrinoloji ve Metabolizma
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Gökçe Kutsal Y. Osteoporoz. In: Beyazova M, Gökçe-Kutsal Y, editors. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Cilt 2. Ankara: Güneş Kitabevi; 2000. p.1872-93.
 • 2. Gökçe Kutsal Y. Erkeklerde Osteoporoz. In: Gökçe-Kutsal Y, editor. Osteoporoz. İstanbul: Roche; 1998. p. 159-70.
 • 3. Delaney MF, LeBoff MS. Metabolic Bone Disease. In: Ruddy S,Haris ED, Sledge CB, editors. Kelley’s Textbook of Rheumatology. Philadephia: W.B. Saunders Company; 2001. p.1635-53.
 • 4. DeSimone DP, Stevens J, Edwards J, Shary J, Gordon L, Bell NH. Influence of body habitus and race on bone mineral density of the midradius, hip and spine in aging women. J Bone Miner Res 1989; 4: 827-30.
 • 5. Liel Y, Edwards J, Shary J, Spicer KM, Gordon L, Bell NH. The effects of race and body habitus on bone mineral density of the radius, hip and spine in premenopausal women. J Clin Endocrinol Metab 1988; 66: 1247-50.
 • 6. Cummings SR, Nevitt MC, Browner WS, Stone K, Fox KM, Ensrud KE, Cauley J, Black D, Vogt TM. Risk factors for hip fracture in white women. N Engl J Med 1995; 332:767-73.
 • 7. Crepaldi G, Romanato G, Tonin P, Maggi S. Osteoporosis and body composition. J Endocrinol Invest 2007;30 (6 Suppl): 42-7.
 • 8. El Maghraoui A, Guerboub AA, Mounach A, Ghozlani I, Nouijai A, Ghazi M, Achemlal L, Bezza A, Tazi MA. Body mass index and gynecological factors as determinants of bone mass in healthy Moroccan women. Maturitas 2007; 56: 375-82.
 • 9. Saitoglu M, Ardicoglu O, Ozgocmen S, Kamanli A, Kaya AOsteoporosis risk factors and association with somatotypes in males. Arch Med Res 2007; 38: 746-51.
 • 10. da Silva HG, Mendonça LM, Conceição FL, Zahar SE, Farias ML. Influence of obesity on bone density in postmenopausal women. Arq Bras Endocrinol Metabol 2007; 51: 943-9.
 • 11. World Health Organization Expert Committee. Physical Status: The Use and Interpretation of Anthropometry, Report of a WHO expert committee. 1995; 854: 1-452. (World Health Organization, Geneva, 1995).
 • 12. Asomaning K, Bertone-Johnson Er, Nasca Pc, Hooven F, Pekow Ps. The Association Between Body Mass İndex And Osteoporosis In Patients Referred For A Bone Mineral Density Examination. J Womens Health (Larchmt) 2006; 15: 1028-34.
 • 13. Korpelainen R, Korpelainen J, Heikkinen J, Vaananen K, Keinanen-Kiukaanniemi S. Lifelong Risk Factors For Osteoporosis And Fractures In Elderly Women With Low Body Mass İndex-A Population-Based Study. Bone 2006; 39: 385-91.
 • 14. Barrera G, Bunout D, Gattas V, De La Maza Mp, Leiva L, Hirsch S. A High Body Mass İndex Protects Against Femoral Neck Osteoporosis In Healthy Elderly Subjects. Nutrition 2004; 20: 769-71.
 • 15. Yaraman N, Çelik C, Karaoğlan B. Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz İle Çok Yönlü Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Fiziksel Tıp Dergisi 2002; 5: 23-26.
 • 16. Ertunç D, Tok CE, Dilek UK, Pata Ö, Arslan M, Dilek B, ve ark. Vücut Kütle İndeksi, Vücut Ağırlığı Ve Bel/Kalça Oranının Postmenapozal Osteoporoz İçin Prognostik Değeri Türk Fertilite Dergisi 2003; 11: 158-64.
 • 17. Öner C, Avcı GK, Tosunoğlu F. Postmenopozal Kadınlarda Obesite, İnsülin Düzeyi Ve Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişkiler . Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2001; 47: 24-7.
 • 18. Yesevi B, Adam M, Leblebici B, Elden H. Primer Fibromiyaljili Olgularda Obezitenin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi. Osteoporoz Dünyasından 2005; 4: 148-50.
 • 19. Şahin Y, Kirazlı Y, Akşit R. Erken Dönem Postmenopozal Kadınlarda Obesiteyle Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki. Fiziksel Tıp Dergisi 1998; 1: 19-24.
 • 20. Ostrowska B. The shape of anterior-posterior spinal curvature in post-menopausal women with osteoporosis. Ortop Traumatol Rehabil 2006; 8: 537-42.
 • 21. Almehed K, Forsblad d'Elia H, Kvist G, Ohlsson C, Carlsten H. Prevalence and risk factors of osteoporosis in female SLE patients-extended report. Rheumatology (Oxford). 2007; 46: 1185-90.
 • 22. Haffner SM, Bauer LR: The association of obesity and glucose and insülin concentrations with bone density in premenopausal and postmenopausal women. Metabolism 1993; 42: 735-38.
 • 23. Kang C, Speller R. The effect of region of interest selection on dual energy X-ray absorptiometry measurements of the calcaneus in 55 postmenopausal women. Br J Radiol1999; 72: 864-71.
 • 24. Mazess RB, Barden HS, Eberle RW, Denton MD. Age changes of spine density in posterior-anterior and lateral projections in normal women. Calcif Tissue Int 1995; 56: 201-5.
 • 25. Mole PA, McMurdo ME, Paterson CR. Evaluation of peripheral dual energy X-ray absorptiometry: comparison with single photon absorptiometry of the forearm and dual energy X-ray absorptiometry of the spine or femur. Br J Radiol 1998; 71: 427-32.
 • 26. Kin K, Kushida K, Yamazaki K, Okamoto S, Inoue T. Bone mineral density of the spine in normal japanese subjects using dual-energy x-ray absorptiometry: Effects of obesity and menopausal status. Calcif Tissue Int 1991; 49: 101-6.
 • 27. Kröger H, Tuppurainen M, Honkanen R, Alhava E, Saarikoski S. Bone mineral density and risk factors for osteoporosis-A population based study of 1600 premenopausal women. Calcif Tissue Int 1994; 55: 1-7.
 • 28. Nishizawa Y, Koyama H, Shoji T, Aratani H, Hagiwara S, Miki T, et al. Obesity as a determinant of regional bone mineral density. J Nutr Sci Vitaminol 1991; 37: 65-70.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.