NİHAL DOĞAN
(Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
Özlem Makbule AYCAN
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Özlem MİMAN
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Metin ATAMBAY
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Nilgün DALDAL
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 32Sayı: 2ISSN: 1300-6320 / 2146-3077Sayfa Aralığı: 139 - 141Türkçe

99 0
Eskişehir'de ev tozu akarı görülme durumu
Ev tozu, canlı ve cansız birçok materyalin artık ve parçalanma ürünlerinden oluşmaktadır. Ev tozundaki alerjen olan bu maddelerin en önemlisi de ev tozu akarı olup, alerjik rinit, astım, atopik dermatit ve mevsimsel keratokonjonktivit gibi alerjik hastalıklara yol açmaktadırlar. Bu çalışmada Eskişehir'de rastgele seçilen evlerde akar varlığının oranı ve bulunan akarların türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Eskişehir'in çeşitli semtlerinden 2005 yılı şubat ayı boyunca toplam 72 evden toz örnekleri toplanmış ve tozlar Spieksma- Boezaman'ın modifiye laktik asit çöktürme yöntemiyle incelenmiştir. Toplam 12 (%16,67) örnekte akar görülmüştür. Akar türleri Dermatophagoides pteronyssinus, Chortoglyphus arcuatus ve Tyrophagus sp. olarak belirlenmiştir. Eskişehir'in ev tozu akar faunasının saptanması için daha çok sayıda örneklerle yapılacak çalışmalarda daha hassas bir oran saptanacağı, özellikle nemli evlerde daha farklı türler görülebileceği değerlendirilmiştir.
Fen > Tıp > Parazitoloji
Fen > Temel Bilimler > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1) Akdemir C, Gürdal H. 2005. Kütahya'da Ev Tozu Akarları. Türkiye Parazitol Derg, 29(2):110-115.
 • 2) Arlian LG, Bernstein IL, Gallagher JS. 1982. The prevalence of house dust mites, Dermatophagoides spp, and associated environmental conditions in homes in Ohio. J Allergy Clin Immunol, 69(6): 527-32.
 • 3) Arlian LG. 1992. Water balance and humidity requirements of house dust mites. Exp Appl Acarol, 16(1-2):15-35.
 • 4) Atambay M, Aycan MÖ, Daldal N. 2006. Malatya'da ev tozu akar faunası. Türkiye Parazitol Derg, 30(3): 205-208.
 • 5) Aycan MÖ. 2002. Malatya'da ev tozu akarlarının insidansı, yaşam tarzı ile ilişkilerinin belirlenmesi ve tanı yöntemleri. Yüksek lisans tezi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • 6) Aygan Ç. 2001. Sivas yöresinde ev tozu akarlarının yaygınlığı ve atopik alerjideki rolü. Yüksek lisans tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sivas.
 • 7) Bousquet J. 2000. Global initiative for asthma (GINA) and its objectives. Clin Exp Allergy; 30: 2-5.
 • 8) Budak S. 1988. Ege Bölgesi'ndeki Ev Tozlarında Akar Faunası. Türkiye Parazitol Derg, 12(1-2): 47-53.
 • 9) Budak S. 1989. Akarlarda son 10 yılda ilerlemeler. Türkiye Parazitol Derg, 2: 189-190.
 • 10) Carter PM, Peterson EL, Ownby DR, Zoratti EM, Johnson CC, 2003. Relationship of hause-dust mite allergen exposure in children's bedrooms in infancy to bronchial hyperresponsiveness and asthma diagnosis by age 6 to 7. Ann Allergy Asthma Immunol, 90(1): 41-44.
 • 11) Çeliksöz A. 2003. Ev tozu akarlarının morfolojsi ve evrimi. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi Özet Kitabı. 8-12 Eylül 2003 Konya s.128-9.
 • 12) Değerli S. 2003. Ev tozu akarlarının sınıflandırılması. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi Özet Kitabı. 8-12 Eylül 2003 Konya s.125-127.
 • 13) Dusbabek F. 1975. Population structure and dynamics of the house dust mite Dermatophagoides farinae (Acarina: Pyroglyphidae) in Czechoslovakia. Folia Parasitol (Praha), 22(3):219-31.
 • 14) Eskişehir İl Çevre Durum Raporu, 2004 yılı. Eskişehir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü.
 • 15) Güleğen E, Girişgin O, Kütükoğlu F, Girişgin AO, Coşkun ŞZ. 2005. Bursa evlerinde bulunan ev tozu akar türleri. Türkiye Parazitol Derg, 29(2): 185-187.
 • 16) Kalpaklıoğlu AF, Emekci M, Ferizli AG, Misirligil Z. 1997. House dust mite fauna in Turkey. J Investig Allergol Clin Immunol, 7(6): 578-82.
 • 17) Özçelik S. 1997. Allerji ve Dermatit Nedeni Olabilen Akarlar. Parazitoloji'de Artropod Hastalıkları Vektörler (Özcel MA, Daldal N Ed.). Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını No:13 s.355-361.
 • 18) Sidenius KE, Halas TE, Poulsen LK, Mosbech H. 2002. A controlled intervention study concerning the effect of intended temperature rıse on hause dust mite load. Ann Agric Environ Med, 9: 163-168.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.