M. Handan GÜNEŞ
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matemetik Alanları Bölümü, Samsun, Türkiye)
TOHİT GÜNEŞ
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Samsun, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 6Sayı: 2ISSN: 1302-5007Sayfa Aralığı: 169 - 175Türkçe

359 7
İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları ve Nedenleri
Bu çalışma İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi müfredatındaki biyoloji konuları ile ilgili anlama zorlukları ve nedenlerini belirleme amacıyla yapılmıştır. Fen bilgisi kitaplarında yer alan biyoloji konuları 23 başlık altında toplanmış ve bu konuların anlaşılma zorlukları ve nedenleri 476 ilköğretim (256 7. sınıf ve 220 8. sınıf) öğrencisine anket olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin anlama güçlüğü çektiği konular hücre Bölünmesi, hayvansal ve bitkisel dokular, düzenleyici ve denetleyici sistemler, canlılık olayları ve ATP enerjisi ve genetik ile ilgili konular olarak saptanmıştır. Öğrenciler zorlanma nedenleri olarak deney yapılmaması, konulara ilgi duymama ve konuların ezbere dayalı oması şeklinde belirtmişlerdir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ausebel, D. P., 1968, The Psychology of meaningfull verbal learning. Grune & Stratton, İnc.,pp,18-20, New York
 • Bahar, M.,Johnstone, A.H. and Hansell M. .H., 1999, Revisiting learning diffucilties in biology. J.of Biological Education, 33, (2), 84-86
 • Fisher, K.M., 1992, İmproving high school genetic instruction. İn teaching genetics; Recommendations and research proceeding of national conference.,Smith M.U-Simons PE, 24-28,Cambridge.
 • Garton,G.L., 1992, Teaching genetics in the high school classroom. İn teaching genetic,Smith M.U-Simons PE, 20-23, Cambridge
 • Gürkan, T., Gökçe,E., 2000, İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları.IV.Fen Bilimleri kongresi,Ankara
 • Hildebrand, A. C., 1991, Confusing Chromosome Number and Structure:A Common Student Erroe. J. of Biological Education,25,193-200.
 • Johnstone, A. H. and Mahmoud, N. A., 1980, Isolating topics of high perceived difficulty in school biology.J. of Biological Educat ion,14(2),163-166.
 • Kearsey, J. and Turner, S., 1999, How useful are the figures in school biology textbooks? J.of Biolojical Education, 33(2),87-94.
 • Kindfield, A. C. H., 1992, In teaching genetics;Recommendations and research proceeding of national conference.,Smith M.U-Simons PE, 39-43,Cambridge.
 • Lewis, J. and Wood R. C., 2000, Genes,Chromosomes,Cell division and İnheritence-do Students see any relationship? İnt.J.of Biol. Education, 16,135-140
 • Longden, B., 1982, Genetics are there inherentlearning difficulties. J. of Biological Education16;135-142
 • Milli Eğitim Bakanlığı, 2000, İlköğretimokulu fen bilgisi dersi (4,5,6,7,8 sınıflar) öğretim programı.M.E.B.Tebliğler dergisi, 2518.
 • Schimid, R. F. and Telaro,G., 1991, Concept Mapping as an İnstructional Strategy for high School Biology . J. of Educational Research, 84(2),78-85
 • Stewart, H., 1982a, Difficulties experienced by high school students lerning basic mendelian genetics.The Amer.Biology Teaching,44,80-89
 • Stewart, H., 1983b, Student Problem solving in High School Genetics. Science Education 67, 523-540
 • Tekkaya, C., Özkan Ö., Sungur S. ve Uzuntiryaki E., 2000, Öğrencilerin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları. IV.FenBil. Eğt. Kongresi Bildirileri,5-9 Ankara.
 • Yaman, M. ve Soran, H., 2000, Türkiyede Ortaöğretim Kurumlarında Biyoloji Öğretiminin Değerlendirilmesi. Hacettepe Eğt.Fak.Dergisi,18,229-237.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.