Demirhan DIRAÇOĞLU
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Burak GÜÇLÜ
(Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü, İstanbul, Türkiye)
Kerem ALPTEKİN
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Ayşe KARAN
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Cihan AKSOY
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 11Sayı: 3ISSN: 1309-3843 / 1307-7384Sayfa Aralığı: 117 - 123Türkçe

95 1
Maximal bite force measurement by the "İstanbul bite force recorder"
Maksimal ısırma kuvveti (MIK) ölçümünde standardize olmuş bir metod ya da cihaz yoktur. Pek çok araştırmacı MIK ölçümünde farklı düzenekler kullanmışlardır ve araştırmalardan elde edilen sonuçlar birbirinden oldukça farklıdır. Bu çalışmanın amacı MIK'in objektif olarak değerlendirilmesini sağlayacak, kullanımı kolay, tekrarlanan ölçümlerde güvenilir sonuçlar veren, bilgisayar destekli yeni bir ölçüm aleti geliştirmektir. Cihaz ısırma kuvveti kaydı elde etmek amacıyla analog sinyal işleyici ünite, gerilme ölçer (strain gage) ve bilgisayar kontrollü kayıt ünitesi kullanan portatif bir alet olarak tasarlandı. Önce in vitro olarak cihazın tekrarlanabilirliğinin değerlendirilmesi için laboratuar ortamında kalibrasyon testi yapıldı. İn vivo testte 28 sağlıklı kişi alındı ve İstanbul kuvvet ölçeri ile insisör bölge MIK değerleri ölçüldü. In vivo ölçümler bir gün sonra ve 2 ay sonra tekrarlandı. Cihazın yüksek oranda tekrarlanabilir olduğu ve cihaz çıktısının 1-223 Newton aralığında lineer olduğu görüldü. Bland Altman plotu dağılımların çok büyük oranda ± 2 standart deviasyon içinde kaldığını göstermekteydi. Sınıfiçi korelasyon (ICC) değerlerinden ölçümler arasındaki uyumun çok yüksek olduğunu ve ölçümler arası variansın düşük olduğunu saptandı (p<0.001). Yeni tasarlanan İstanbul kuvvet ölçeri insisör bölge MIK ölçümünde kullanılabilecek güvenilir bir alettir. Ana avantajları pilli ve taşınabilir olması, küçük sensör boyutu ve standart USB portu ile bilgisayara bağlanabilmesidir. Cihazın çeşitli kraniomandibuler hastalardaki kullanımının değerlendirilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Peroz I, Tai S. Masticatory performance in patients with anterior disk displacement without reduction in comparison with symptom-free volunteers. Eur J Oral Sci. 2002;110:341-344
 • 2. Waltimo A, Könönen M. A novel bite force recorder and maximal isometric bite force values for healthy young adults. Scand J Dent Res. 1993; 101:171-5
 • 3. Ahlberg JP, Kovero OA, Hurmerinta KA, Zepa I, Nissinen MJ, Könönen MH. Maximal bite force and its association with signs and symptoms of TMD, occlusion, and body mass index in a cohort of young adults. Cranio. 2003 Oct; 21(4):248-52.
 • 4. Waltimo A, Kemppainen P, Koronen M. Maximal contraction force and endurance of human jaw-closing muscles in isometric clenching. Scand J Dent Res. 1993;101(6):416-421
 • 5. Wike B. The neurology of joints: a review of general principles. Clinics in Rheumatic Diseases 1981; 7:223-226
 • 6. Helkimo E, Carlsson GE, Cameli Y. Bite force in patients with functional disturbances of the masticatory system. J Oral rehabil. 1975; 2:397-406
 • 7. Rudy TE, Greco CM, Yap GA, Zaki HS, Leader JK, Boston JR. Association between RDC/TMD and bitig force and endurance in patients. J Dent Res. 2000; 79:605-615
 • 8. Stegenga B, Broekhuijsen ML, De Bont LG, Van Willigen JD. Bite force endurance in patients with temporomandibular joint osteoarthrosis and internal derangement. J Oral Rehabil 1992; 9:639-647
 • 9. Larheim TA, Floystrand F. Temporomandibular joint abnormalities and bite force in a group of adults with rheumatoid arthritis. J Oral Rehabil. 1985; 12:447-482
 • 10. Sato S, Ohta M, Sawatari M, Kawamura H, Motegi K. Occlusal contact area, occlusal pressure, bite force, and masticatory efficiency in patients with anterior disk displacement of the temporomandibular joint. J Oral Rehabil. 1999; 26:906-911
 • 11. Fraden J. AIP Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications. New York: American Institute of Physics; 1993.
 • 12. Webster JG. Medical Instrumentation: Application and Design. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons; 1997.
 • 13. Castroflorio T, Icardi K, Becchino B, Merlo E, Debernardi C, Bracco P at al. Reproducibility of surface EMG variables in isometric sub-maximal contractions of jaw elevator muscles. J Electromyogr Kinesiol. 2006 Oct;16(5):498-505
 • 14. Kalachev IS. Evaluation of the T-scan system in achieving functional masticatory balance. Folia Med (Plovdiv). 2005; 47(1):53-57
 • 15. Maurer P, Pistner H, Schubert J. Computer assisted chewing power in patients with segmental resection of the mandible. Mund Kiefer Gesichtschir. 2006 Jan;10(1):37-41
 • 16. Rottner K, Richter EJ. Effect of occlusal morphology on the accuracy of bite force measurements using thin film transducers. Int J Prosthodont. 2004 Sep-Oct; 17(5):518-523
 • 17. Ferrario VF, Sforza C, Zanotti G, Tartaglia GM. Maximal bite forces in healthy young adults as predicted by surface electromyography. J Dent. 2004 Aug; 32(6):451-457
 • 18. Gelb M. Length-tension relations of the masticatory elevator muscles in normal subjects and pain dysfunction patients. J Craniomandib Pract. 1990; 8:139-153
 • 19. Molin C. Vertical isometric muscle forces of the mandible. A comparative study of subjects with and without manifest mandibular pain dysfunction syndrome. Acta Odontol Scand. 1972; 30:435-499
 • 20. Svensson P, Graven-Nielsen T. Craniofacial muscle pain: review of mechanisms and clinical manifestations. J Orofac Pain. 2001; 15:117-145
 • 21. Raadsheer MC, van Eijden TMGJ, van Ginkel FC, Prahl- Andersen B. Contribution of jaw muscle size and craniofacial morfology to human bite force magnitude. J Dent Res. 1999; 78:31-42
 • 22. Kuwano T, Takada H, Washino K, Inaba R, Yomoto Y, Iwata H. An evaluation of the biting force, the body composition and the amount of masticatory action in young females. Nippon Eiseigaku Zasshi. 1998; 52:624-630
 • 23. Bakke M. Mandibular elevator muscles: physiology, action, and effect on dental occlusion. Scand J Dent Res. 1993; 101:314-331
 • 24. Hellsing G. On the regulation of interincisor bite force in man. J Oral Rehabil. 1980; 7: 403-411
 • 25. Helkimo E, Carlsson GE, Helkimo M. Bite force and state of dentition. Acta Odontol Scand. 1977; 35: 297-303
 • 26. Osborn JW, Baragar FA. Predicted pattern of human muscle activity during clenching derived from a computer assisted model: symmetric vertical bite forces. J Biomech. 1985; 18:599-612
 • 27. Carlsson GE. Bite force and chewing efficiency. In: Kawamura Y, ed. Frontiers of oral physiology. Vol. 1, Basel, Karger. 1974; 265-292

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.