Merve ÜNAL
(İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Malatya, Türkiye)
Berrin AKMAN
(İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Malatya, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 2006Sayı: 30ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 251 - 257Türkçe

241 0
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Gösterdikleri Tutumlar
Bu araştırma Ankara ve Malatya ilerinde okulöncesi egitim kurumlanna giden 6 yaş çocuklarının ögretmenlerinin fen egitimine karşı tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın ömeklem grubunu Ankara ve Malatya illerinde resmi ve özel anasınıflarında/anaokullarında 6 yaş grubu çocuklarıyla çalışan 160 ögretmen oluşturmuştıır.Ögretmenlerin fen egitimine karşı tutumlarını belirlemek için Hyung-Sook-Cho ve arkadaşları (2003) tarafından geliştirilen "Okul Öncesi Ögretmcnlerinin Fen Egitimine Karşı Tutum Ölçegi" kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 13 paket programı ile t testi, tek yönlü varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testlerinden LSD testi analizleri yapılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda ögretmenlerin ögrenim düzeyleri, hizmet içi egitim almaları ve çalıştıkları illere göre anlamlı sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Malatya
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Akman, B. Üstün E. Güler, T (2003).6 Yaş Çocuklarının Bilim Süreçlerini Kullanma Yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 11- 14
  • Aktaş-Amas, Y. (2002). Okul öncesinde fen eğitiminin amaçları. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 6,7, s. 1-8.
  • Ayvacı, H.Ş., Devecioğlu,Y. & Yiğit, N.(2002). Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen ve Doğa Etkinliklerindeki Yeterliliklerinin Belirlenmesi, http://www.fedu.metu.edu.tr/utbmek- 5/b_kitabl/PDF/ogretmen yetiştirme /bildiri/t277 .pdf. (2
  • Cho, H. Kim, J. Choi, D.H(2003). Eaarly Childhood Teachers' Attitudes Toward Science Teaching: A Scale Validatİon Study. Educatİonal Research Quarterly 27.2 33-42
  • Faulkner-Schneider, L. A (2005). Child care teachers' attitudes, beliefs, And knowledge regarding science and theiImpact on early childhood learning opportunitİtesbachelor of science ,University of Oklahoma, Norman, Oklahoma
  • Frost, J. (1997). Creativing in primary science. Open University Press, U.S.A. Harlan. J .D. ve Rivkin, M.S (2000). Science experiences for the early childhood years: An Integrated Approach (7 th ed.). Prentice Hall. Ohio
  • Lind,K.K. (2000). Exploring science in early childhood education (3rd.ed.) Delmar. Albany
  • Martin,DJ (2001). Construcyion early childhood science.Delmar, Albany
  • Şahin, F.(l996). Okulöncesi Öğretmenlerinin Kullandıkları Metotların Tespiti, II. Ulusal Eğitİm Sempozyumu Bildirileri, 74-92, İstanbul.
  • Wilson,R. (2002). Promoting the development of scientific thinking. http://www.earlychildhood.com/Articles/

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.