AYŞEGÜL BAKAR ÇÖREZ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
HAKAN TÜZÜN
(Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
KÜRŞAT ÇAĞILTAY
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 2008Sayı: 35ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 27 - 37Türkçe

158 0
Öğrencilerin Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanımına İlişkin Görüşleri: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği
Bu araştırmanın amacı, örgün eğitimdeki derslerde eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma, Ankara ilindeki özel bir İlköğretim okulunun 6. sınıfında Sosyal Bilgiler dersini alan 24 öğrenci ile 9 hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemleri kullanılan araştırmanın sonucunda öğrencilerin eğitsel oyun ortamını beğendikleri ve böyle bir ortamın Sosyal Bilgiler dersinde destekleyici olarak kullanılmasının onların derse olan motivasyonlarını artırdığı bulunmuştur.
öğrenci görüşleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Airasian, P.W., & Walsh, M.E. (1997). Constructivist cautions. Phi Delta Kappan, 78, 444-449.
 • Barab, S., & Dede, C. (2007). Games and immersive participatory simulations for science education: An emerging type of curricula. Journal of Science Education and Technology, 16(1), 1-3.
 • Barab, S., Thomas, M., Dodge, T., Carteaux, R., & Tuzun, H. (2005). Making learning fun: A game without guns. Educational Technology Research & Development, 53(1), 86-107.
 • Bayırtepe, E. ve Tüzün, H. (2007). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve özyeterlik algıları üzerine etkileri (The effects of game-based learning environments on students’ achievement and self-efficacy in a computer course). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 41-54.
 • Can, G., ve Cagiltay, K. (2006). Turkish prospective teachers' perceptions regarding the use of computer games with educational features. Educational Technology & Society, 9(1), 308-321.
 • Erdem. M. (1992). İlköğretimde fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinin içeriklerinin düzenlenişindeki ilkeler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 335-338.
 • Gee, J.P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy. New York: Palgrave/Macmillan.
 • Hongyan, M., Yong Lu, E., Turner, S., & Guofang, W. (2007). An empirical investigation of digital cheating and plagiarism among middle school students. American Secondary Education, 35(2), 69-82.
 • Karakuş, T., İnal, Y., ve Çağıltay, K. (2008). A descriptive study of Turkish high school students’ game-playing characteristics and their considerations concerning the effects of games. Computers in Human Behavior, 24(6), 2520-2529.
 • Kirriemuir, J., & McFarlane, A. (2004). Literature review in games and learning (Futurelab Series, Report 8). Bristol, UK:Futurelab.
 • Kula, A. ve Erdem, M. (2005). Öğretimsel bilgisayar oyunlarının temel aritmetik işlem becerilerinin gelişmesine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 127-136.
 • Lim, C.P., Nonis, D., & Hedberg, J. (2006). Gaming in a 3D multiuser virtual environment: Engaging students in science lessons. British Journal of Educational Technology, 37(2), 211-231.
 • Linderoth, J., Lantz-Andersson, A., & Lindström, B. (2002). Electronic exaggerations and virtual worries: Mapping research of computer games relevant to the understanding of children’s game play. Contemporary Issues in Early Childhood, 3(2), 226-250.
 • Mitchell, S. (2007). Penguins and plagiarism: Stemming the tide of plagiarism in elementary school. Library Media Connection, 25(7), 47.
 • Papert, S. (1994). The children’s machine: Rethinking school in the age of the computer. New York, NY: Basic Books.
 • Patton, M.Q. (1980). Qualitative evaluation methods. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Shaffer, D.W., Squire, K.R., Halverson, R., & Gee, J. P. (2005). Video games and the future of learning. Phi Delta Kappan, 87(2), 104-111.
 • Steinkuehler, C.A. (2004). Learning in massively multiplayer online games. In Kafai, Y.B., Sandoval, W.A., Enyedy, N.,Nixon, A.S. & Herrera, F. (Eds.), Proceedings of the 6th International Conference of the Learning Sciences, Mahwah, NJ, USA: Erlbaum, 521-528.
 • Tuzun, H. (2004). Motivating learners in educational computer games. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, Bloomington.
 • Tüzün, H. (2006). Eğitsel bilgisayar oyunları ve bir örnek: Quest Atlantis. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 220-229.
 • Tüzün, H. (2007). Blending video games with learning: Issues and challenges with classroom implementations in the Turkish context. British Journal of Educational Technology, 38(3), 465-477.
 • Wang, M., Poole, M., Harris, B., & Wangemann, P. (2001). Promoting online collaborative learning experiences for teenagers. Educational Media International, 38(4), 203-215.
 • Weber, R.P. (1990). Basic content analysis (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage.
 • Whelan, D.L. (2005). Let the games begin. School Library Journal, 51(4), 40-43.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.