İSMET BALIK
(Balıkçılık Araştırma Enstitüsü, Eğirdir, Isparta, Türkiye)
Remziye ÖZKÖK
(Girilmedi)
Hıdır ÇUBUK
(Girilmedi)
Rahmi UYSAL
(Girilmedi)
Yıl: 2004Cilt: 28Sayı: 1ISSN: 1300-0179 / 1303-6114Sayfa Aralığı: 19 - 28İngilizce

253 1
Investigation of some biological characteristics of the silver crucian carp Carassius gibelio (Bloch 1782) population in Lake Eğirdir
Mart 2001 ile Şubat 2002 tarihleri arasında yapılan bu çalışmada Eğirdir Gölü'ndeki gümüşi havuz balığı, Carassius gibelio (Bloch 1782) populasyonunun sex, yaş ve boy kompozisyonları, büyüme, kondisyon faktörü, üreme, ölüm ve sömürülme oranları gibi bazı biyolojik özellikleri incelenmiştir. Yaşları I-VI arasında değişen 616 örneğe göre, erkek ve dişi bireylerin populasyondaki oranları sırasıyla % 53,4 ve % 46,6'dır. Örneklerin çatal boylan 9 ile 33 cm arasında değişmiştir. Her iki eşeyin boy ve ağırlıkları arasında da allometrik büyüme saptanmıştır. Hem erkeklerin hern de dişilerin boyca ve ağırlıkça büyüme oranları artışı, iki yaşından sonra önemli bir azalma göstermiştir. Dişilerin, erkeklere ($L_\infty$ = 29,5 cm ve K = 0,470) göre daha yüksek $L_\infty$ ($L_\infty$ = 34,2 cm), daha düşük K (K = 0,316)' ya sahip oldukları belirlenmiştir. Erkek, dişi ve her iki eşeyin ortak kondisyon faktörleri sırasıyla 2,401, 2,594 ve 2,498 olarak,hesaplanmıştır. Hem erkek hem de dişilerin kondisyon faktörünün balık büyüklüğü ile arttığı belirlenmiştir, ilk eşeysel olgunluk boyu ($L_m$) erkekler için 9,7 cm, dişiler için 10,3 cm olarak hesaplanmıştır. Üremenin en yoğun olduğu dönem Nisan ve Temmuz ayları arası olarak belirlenmiş, fakat Ağustos ayına kadar sürdüğü saptanmıştır. Toplam (Z), doğal (M), ve balıkçılık ölümü (F) ile sömürülme (E) oranları sırasıyla Z = 1,01 $yıl^{-1}$, M = 0,63 $yıl^{-1}$, F = 0,38 $yıl^{-1}$
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alp, A. and Balık, S. 2000. Growth conditions and stock analysis of the carp (Cyprinus carpio Linnaeus 1758) population in Gölhisar Lake. Turk. J. Zool. 24: 291-304.
 • Altındağ, A., Shah, S. and Yiğit, S. 2002. The growth features of tench (Tinea tinea L, 1758) in Bayındır Dam Lake, Ankara, Turkey. Turk. J. Zool. 26: 385-391.
 • Altındağ, A., Yiğit, S. and Ahıska, S. 1999. Kesikköprü Baraj Gölü'ndeki turna (Esox Lucius L, 1758) balığının büyüme özellikleri. Tr. J. of Zoology 23, Ek Sayı 3: 901-910.
 • Altındağ, A., Yiğit, S., Ahıska, S. and Özkurt, Ş. 1998. The growth features of tench (Tinea tinea L., 1758) in the Kesikköprü Dam Lake. Tr. J. of Zoology 22: 311-318.
 • Atay, D. 1989. Populasyon Dinamiği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınlan 1154, Ders Kitabı 324, Ankara.
 • Bagenal, T.B. 1978. Methods for Assessment of Fish Production in Fresh Waters. IBP Handbook No: 3, Blackwell Scientific Publications. Third Edition.
 • Balık, İ. and Çubuk, H. 1998-1999. Eğirdir Gölü'ndeki Carassius auratus (L, 1758)'un avcılığında fanyalı ağların seçiciliği ve ağ ipi materyalinin fanyalı ağların seçiciliği üzerine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 6: 116-127.
 • Canbolat, A.F., Yerli, V.S. and Çalışkan, M. 1999. Çıldır Gölü'ndeki (Ardahan.) Capoeata capoeta capoeta (Guldenstant, 1773)' nın büyüme özelliklerinin incelenmesi. Tr. J. of Zoology 23, Ek Sayı 1: 225-232.
 • Chugunova, N.I. 1963. Age and Growth Studies in Fish. Nat. Sci. Found. Washington D.C.
 • Çalışkan, M., Yerli, V.S. and Canbolat, A.F. 1999. Çıldır Gölü (Ardahan) Barbus plebejus Heckel, 1843 populasyonunun büyüme parametreleri. Tr. J. of Zoology 23, Ek Sayı 1: 233-239.
 • Dulmaa, A. 1999. Fish and Fisheries in Mongolia. 187-236. FAO Fish Tech. Pap. No: 385. FAO, Rome.
 • Ekmekçi (Atalay), F.G. and Erk'akan, F. 1992. Sarıyar Baraj Gölü'nde yaşayan Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840)'nın bazı büyüme ve üreme özellikleri. Doğa - Tr. J. of Zoology 16: 323-341.
 • Elbek, A.G., Oktay, E. and Saygı, H. 2002. İstatistik. Ege. Üniv. Su Ürün. Fak. Yay. No: 19, Ders Kitabı Dizin No: 6, Ege Üniv. Basımevi, Bornova, İzmir. Gabrielyan, B.K. 2001. An annotated checklist of freshwater fishes of Armenia. Naga ICLARM Q. 24 (3 and 4): 23-29.
 • Gulderson, D.R., Callahan, P. and Goiney, B. 1980. Maturity and fecundity of four species of Sebaster. Mar. Fish. Rev. 42(3-4): 74-79.
 • King, M. 1996. Fisheries Biology, Assessment and Management. USA, Fishing News Books.
 • Kleanthidis, P.K., Sinis, A.I. and Stergiou, K.I. 2000. Length-weight relations of Hellenic freshwater fishes. Fish. Res. (in press). Kottelat, M., 1997. European Freshwater Fishes. Biologia 52, Supl. 5: 1-271.
 • Lagler, K.F. 1966. Freshwater Fishery Biology. Wm.C. Brown Company, Dubuque, Iowa.
 • Le Cren, E.D. 1951. The length - relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the perch (Perca fluviatilis). J. Animal Ecology 20: 210-218.
 • Love, M.S. and Johnson, K. 1998. Aspects of the life histories of grass rockfish, Sebaster rastrelliger, and brown rockfish, 5. auriculatus, from Southern California. Fish. Bull. 87: 100-109.
 • Moreau, J., Bambino, C, and Pauly, D. 1986. Indices of Overall Fish Growth Performance of 100 Tilapia (Cichlidae) Populations. In: The First Asian Fisheries Forum, Edited by J.L. Maclean, L.B. Dizon and L.V. Hosillos, Manila, Philippines, Asian Fisheries Society, pp. 201-206.
 • Nikolsky, G.V. 1963. The Ecology of Fishes. Academic Press, London. Oymak, S.A., Solak, K. and Ünlü, E. 2001. Some biologic characteristics of Silurus triostegus Heckel, 1843 from Atatürk Dam Lake (Turkey). Turk J Zool 25: 139-148.
 • Pauly, D. 1980. On the interrelationship between natural mortality, growth parameters and mean environmental temperature in 175 fish stocks. J. Cons. C1EM 39: 92-175.
 • Ricker, W.E. 1975. Computation and Interpretation of Biological Statistics of Fish Populations. Fish. Res. Board of Can. Bull. 191.
 • Sifa, L. 1998. Genetic characterisation of major freshwater culture fishes in China. Shanghai Scientific and Technical Publishers, Shanghai, China.
 • Sparre, P. and Venema, S.C. 1992. Introduction to Tropical Fish Stock Assessment. FAO Fisheries Technical Paper 306/2, Rome.
 • Specziar, A., Tolg, L. and Biro, P. 1997. Feeding strategy and growth cyprinids in the littoral zone of Lake Balaton. J. Fish Biol. 51: 1109-1124.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2002. Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2002-2004 Av Dönemine Ait 35/1 Numaralı Sirküler. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Tesch, F.W., 1968. Age and Growth in Methods for Assessment of Fishes Production in Fresh Water (ed. W.E. Ricker). In: IBP Handbook. Blackwell Sci. Pub., No: 3, pp. 93-123.
 • Türkmen, M. 2003. Investigation of some population parameters of common sole, Solea solea (L, 1758) from İskenderun Bay. Turk J Vet Anim Sci. 27:317-323.
 • Türkmen, M. and Akyurt, İ. 2000. Karasu Irmağı'nda Aşkale mevkiinden yakalanan gümüş balığı (Chalcalburnus mosullensis, Heckel 1843)'nın populasyon yapısı ve büyüme özellikleri. Turk J Biol 24: 95-111.
 • Yurtsever, N., 1984. Deneysel İstatistik Metotlar. TOKB Genel Yayın No: 1212, Teknik Yayın No: 56, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.