Ulviye YALÇINKAYA
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Berna ÇALIŞIR
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
NESRİN UĞRAŞ
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Gülaydan FİLİZ
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Oktan EROL
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 24Sayı: 2ISSN: 1018-5615 / 1309-5730Sayfa Aralığı: 100 - 106Türkçe

156 0
Testis tümörleri: 30 yıllık arşiv tarama sonuçları
Testis tümörleri nadir olup erkeklerdeki malign tümörlerin %1-2'sini oluşturur. Bu tümörlerde tedavi başarı şansının yüksek olması nedeniyle ölüm olasılığı oldukça düşüktür. Başlıca genç erkeklerde görülmekte ve dördüncü dekatta pik yapmaktadır. Germ hücreli tümörler bu bölgenin en sık ve en önemli tümörleridir. Yaşa göre alt tiplerin dağılımı ve sıklığı değişmektedir. Genellikle testiste tek taraflı ağrısız şişlik şeklinde ortaya çıkarlar. Bu çalışmada 1977-2006 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'na histopatolojik inceleme için gönderilen 574 orşiektomi olgusu retrospektif olarak değerlendirilerek içlerinden testis tümör olguları seçilmiştir. Olguların yaş, tümör lokalizasyonları ve klinik bulguları patoloji arşiv raporlarından elde edilmiştir. Tümörler 2004 Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre sınıflandırılmıştır. Çalışmamızın sonucunda 30 yıllık arşivimizde 139 adet testis tümörü tespit edilmiştir. Serimizde bulunan olguların genel özelliklerinin büyük oranda literatür bulguları ile uyumlu olduğu görülmüştür.
Fen > Tıp > Onkoloji
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1) Deotra A, Mathur DR, Vyas MC. A 18 years study of testicular tumours in Jodhpur, Western Rajasthan. Postgrad Med J 1994;40:68-70.
 • 2) Khan O, Protheroe A. Testis cancer. Postgrad Med J 2007;83:624-632.
 • 3) Walschaerts M, Muller A, Auger J, Bujan L, Guerin JF, Lannou DL, et al. Environmental, occupational and familial risks for testicular cancer: a hospital-based case- control study. Int J Androl 2007;30:222-229.
 • 4) Bahrami A, Ro JY, Ayala AG. An overview of testicular germ cell tumors. Arch Pathol Lab Med 2006; 131:1267-1280.
 • 5) Che M, Tamboli P, Ro JY, Park DS, Ro JS, Amato RJ, et al. Bilateral testicular germ cell tumors twenty-year experience at M.D. Anderson Cancer Center. Cancer 2002;95:1228-1233.
 • 6) Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA. WHO Classification of Tumours. Pathology and Genetics of Tumors of the Urinary System and Male Genital Organs. IARC Press, Lyon, 2004, pp.217-277.
 • 7) Akdogan B, Divrik RT, Tombul T, Yazici S, Tasar C, Zorlu F, ve ark. Bilateral testicular germ cell tumors in Turkey: Increase in incidence in last decade and evaluation of risk factors in 30 patients. J Urol 2007; 178:129 133.
 • 8) Cheville JC. Classification and pathology of testicular germ cell and sex cord-stromal tumors. Urol Clin North Am 1999;26:595-609.
 • 9) Sesterhenn IA, Davis CJ. Pathology of germ cell tumors of the testis. Cancer Control 2004;11:374-387.
 • 10) Harland SJ, Rapley EA, Nicholson PW. Do all patients with bilateral testis cancer have a hereditary predisposition? Int J Androl 2007;30:251-255.
 • 11) Arabacı E, Bilir G, Çakır T, Ardıç F, Pak I. 59 Seminom olgusunda histopatolojik prognostik faktörlerin analizi. Acta Oncologica Turcica 2003;36:26-30.
 • 12) Borer JG, Tan PE, Diamond DA. The spectrum of sertoli cell tumors in children. Urol Clin North Am 2000;27:529-541.
 • 13) Perez-Atayde AR, Nunez AE, Carroll WL, Murthy ASK, Vaitukaitis JL, Watson DJ, et al. Large-cell calcifying sertoli cell tumor of the testis. Cancer 1983; 51:2287-2292.
 • 14) Barghorn A, Alioth HR, Hailemariam S, Bannwart E, Ulbright TM. Giant sertoli cell nodule of the testis: distinction from other sertoli cell lesions. J Clin Pathol 2006;59:1223-1225.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.