Necip KAHRAMAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
SEDAT YANTURALI
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Şule KALKAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Neşe Çolak ORAY
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
NİL HOCAOĞLU AKSAY
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Aslı UĞURHAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 8Sayı: 3ISSN: 1304-7361Sayfa Aralığı: 121 - 126Türkçe

177 2
Organofosfat ve karbamat içeren insektisid zehirlenmelerinde serum asetilkolinesteraz düzeyleri ile klinik seyir ve mortalite arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
G i r i ş: Bu çalışmada, organofosfat ve karbamatlı insektisidlere maruz kalan hastaların serum asetilkolinesteraz (AChE) düzeyleri ile klinik seyir ve mortaliteleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Geriye dönük, kesitsel ve analitik araştırmamızda, 1993-2007 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne organofosfat ve karbamatlı insektisid alımıyla başvuran hastaların dosyaları incelenerek, serum AChE düzeyleri ile klinik seyir ve mortaliteleri arasındaki ilişki değerlendirildi. Olguların demografik özellikleri, alınan insektisid tipleri, zehirlenme nedenleri, klinik belirti ve bulguları, serum AChE düzeyleri, mekanik ventilasyon gereksinimleri, gelişen komplikasyonlar ve sonuç verileri değerlendirildi. Tüm veriler çalışma için hazırlanmış standart bilgi formlarına, daha sonra bir veri tabanı programına kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya 108 hasta alındı. Bunların 15’i (%13,9) çocuk, 93’ü (%86,1) erişkin ve genel yaş ortalaması 34,1±18,6, erkek/kadın oranı ise 1,57 idi. AChE düzey ortalamaları 3167±3503 IU/L olarak bulundu. (min-maks: 31- 13685 IU/L). Mekanik ventilasyon uygulanan olguların serum AChE düzeyi ortalamaları, mekanik ventilasyon uygulaması na gerek duyulmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı oranda düşüktü (1103,90±1718.92 vs 3843,55±3680,44 IU/L, p<0,01). Komplikasyon gelişen hastalarda serum AChE düzeyi ortalaması, komplikasyon gelişmeyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı oranda düşük bulundu (735,66±985,81 vs 3589,95±3613,61 IU/L, p<0,01). Çalışmaya alınan 108 hastanın altısı hayatını kaybetti ve tüm ölümler erişkin yaş grubundaydı (%5,6). Ölenlerin serum AChE düzeyi ortalamaları, ölüm gelişmeyenlerinkine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük saptandı (637,50±502,55 vs 3369,46±3562,56 IU/L, p<0,01). S o n u ç: Bu çalışma, düşük serum AChE düzeylerinin organofosfat ve karbamat intoksikayonu nedeniyle başvuran hastalarda, mortalite ve istenmeyen klinik seyir ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Organofosfat ve karbamatlı insektisid zehirlenmelerinde, serum AChE düzeyi klinik seyir ve mortaliteyi değerlendirmek için yararlı bir parametre olarak kullanılabilir.
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > Acil Tıp
Fen > Tıp > Endokrinoloji ve Metabolizma
Fen > Tıp > Geriatri ve Gerontoloji
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Robey WC, Meggs WJ. Insectisides, herbicides, rodenticides. In: Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS, editors. Emergency medicine: a comprehensive study guide. 6th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2004. p. 1134-43.
 • 2. Kamel F, Engel LS, Gladen BC, Hoppin JA, Alavanja MC, Sandler DP. Neurologic symptoms in licensed pesticide applicators in the Agricultural Health Study. Hum Exp Toxicol 2007;26:243-50.
 • 3. Jeyaratnam J. Acute pesticide poisoning: a major global health problem. World Health Stat Q 1990;43:139-44.
 • 4. Lai MW, Klein-Schwartz W, Rodgers GC, Abrams JY, Haber DA, Bronstein AC, et al. 2005 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers’ national poisoning and exposure database. Clin Toxicol (Phila) 2006;44:803-932.
 • 5. Watson WA, Litovitz TL, Klein-Schwartz W, Rodgers GC Jr, Youniss J, Reid N, et al. 2003 annual report of the American Association of Poison Control Centers Toxic Exposure Surveillance System. Am J Emerg Med 2004;22:335-404.
 • 6. Gunnell D, Eddleston M. Suicide by intentional ingestion of pesticides: a continuing tragedy in developing countries. Int J Epidemiol 2003;32:902-9.
 • 7. Eddleston M, Phillips MR. Self poisoning with pesticides. BMJ 2004;328(7430):42-4.
 • 8. Kalkan S, Erdogan A, Aygoren O, Capar S, Tuncok Y. Pesticide poisonings reported to the drug and poison information center in Izmir, Turkey. Vet Hum Toxicol 2003;45:50-2.
 • 9. Tuncok Y, Kalkan S, Murat N, Arkan F, Guven H, Aygoren O, et al. The effect of the nitric oxide synthesis inhibitor L-NAME on amitriptyline-induced hypotension in rats. J Toxicol Clin Toxicol 2002;40:121-7.
 • 10. Yamashita M, Yamashita M, Tanaka J, Ando Y. Human mortality in organophosphate poisonings. Vet Hum Toxicol 1997;39:84-5.
 • 11. Brahmi N, Mokline A, Kouraichi N, Ghorbel H, Blel Y, Thabet H, et al. Prognostic value of human erythrocyte acetyl cholinesterase in acute organophosphate poisoning. Am J Emerg Med 2006;24:822-7.
 • 12. Richard F. Clark. Insecticides: organophosporus compounds and carbamates. In: Goldfrank LR, Şomenbaum NE, Lewin NA, Weisman RS, Howland MA, Hoffman RS, editors. Goldfrank’s Toxicologic Emergencies. 7th ed. USA: The McGraw-Hill; 2002. p. 1346-78.
 • 13. Nouira S, Abroug F, Elatrous S, Boujdaria R, Bouchoucha S. Prognostic value of serum cholinesterase in organophosphate poisoning. Chest 1994;106:1811-4.
 • 14. Cardon N, Vaillant C, Cren P, Gruffat B, Rappold JP, Corbé H. Acute organophosphorus pesticide poisoning and cholinesterases activities. [Article in French] Ann Biol Clin (Paris) 2005;63:329-34.
 • 15. Aygun D, Doganay Z, Altintop L, Guven H, Onar M, Deniz T, et al. Serum acetylcholinesterase and prognosis of acute organophosphate poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 2002;40:903-10.
 • 16. Midtling JE, Barnett PG, Coye MJ, Velasco AR, Romero P, Clements CL, et al. Clinical management of field worker organophosphate poisoning. West J Med 1985;142:514-8.
 • 17. Yurumez Y, Durukan P, Yavuz Y, Ikizceli I, Avsarogullari L, Ozkan S, et al. Acute organophosphate poisoning in university hospital emergency room patients. Intern Med 2007;46:965-9.
 • 18. Al B, Gullu MN, Kucukoner M et al. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile başvuran hastaların demografik özellikleri. Tıp Araştırmaları Dergisi 2006;4:5-13.
 • 19. Nagami H, Nishigaki Y, Matsushima S, Matsushita T, Asanuma S, Yajima N, et al. Hospital-based survey of pesticide poisoning in Japan, 1998-2002. Int J Occup Environ Health 2005;11:180-4.
 • 20. Cantor CH. Suicide in the Western World. In: Hawton K, van Heeringen K, editors. The International Handbook of Suicide and Attempted Suicide. Chichester: John Wiley and Sons Ltd.; 2000. p. 9-28.
 • 21. Platt S, Bille-Brahe U, Kerkhof A, Schmidtke A, Bjerke T, Crepet P, et al. Parasuicide in Europe: the WHO/EURO multicentre study on parasuicide. I. Introduction and preliminary analysis for 1989. Acta Psychiatr Scand 1992;85:97-104.
 • 22. Agarwal SB. A clinical, biochemical, neurobehavioral, and sociopsychological study of 190 patients admitted to hospital as a result of acute organophosphorus poisoning. Environ Res 1993;62:63-70.
 • 23. Guloglu C, Kara IH. Acute poisoning cases admitted to a university hospital emergency department in Diyarbakir, Turkey. Hum Exp Toxicol 2005;24:49-54.
 • 24. Sungur M, Güven M. Intensive care management of organophosphate insecticide poisoning. Crit Care 2001;5:211-5.
 • 25. Eddleston M, Eyer P, Worek F, Mohamed F, Senarathna L, von Meyer L, et al. Differences between organophosphorus insecticides in human self-poisoning: a prospective cohort study. Lancet 2005;366(9495):1452-9.
 • 26. Peedicayil J, Ernest K, Thomas M, Kanagasabapathy AS, Stephen PM. The effect of organophosphorus compounds on serum pseudocholinesterase levels in a group of industrial workers. Hum Exp Toxicol 1991;10:275-8.
 • 27. Ozturk MA, Kelestimur F, Kurtoglu S, Guven K, Arslan D. Anticholinesterase poisoning in Turkey--clinical, laboratory and radiologic evaluation of 269 cases. Hum Exp Toxicol 1990;9:273-9.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.