TANER OKAN
(İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 57Sayı: 2ISSN: 0535-8418Sayfa Aralığı: 61 - 73Türkçe

80 1
Türkiye Mobilya Endüstrisi'nde kullanılan yatırım teşviklerinin analizi
Bu çalışmada, 1980-2005 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından "Orman Ürünleri" konusunda düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında "Mobilya Üretimi", "Büro Mobilyası İmalatı" ve "Mobilya ve Lambri" alt sektörleri analiz edilmiştir. Bu alt sektörler için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri sabit yatırım, istihdam, döviz kullanımı ve bölgeler itibariyle dağılımı açısından irdelenmiştir. Türkiye'de Orman Ürünleri Endüstrisi konusunda en fazla yatırım teşvik belgesi Mobilya Endüstrisi alt sektörü için düzenlenmiştir. Orman Ürünleri Endüstrisinde yatırım teşviklerinden en fazla Karadeniz Bölgesi yararlanmaktayken, Mobilya Endüstrisinde İç Anadolu Bölgesi ilk sırada yer almıştır. Diğer yandan, ülke ekonomisinde yaşanan ekonomik krizlerin yatırım teşviklerinin kullanımını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Ziraat > Bitki Bilimleri
Fen > Temel Bilimler > Ekoloji
Fen > Temel Bilimler > Çevre Bilimleri
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap
Sosyal > Çevre Çalışmaları
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • ATO, 2000. Türkiye'de uygulanan teşvik politikaları. ATO Yayın No: 14, Ankara. http://www.atonet.org.tr/turkce/indexl2.html (Ziyaret Tarihi: 27-06-2006)
  • Ayanoğlu, K., M.C.Düzyol, N. İlter ve C. Yılmaz, 1996. Kamu Yatırım Projelerinin Planlanması ve Analizi, DPT, Ankara.
  • Çiloğlu, İ., 2003. Türk sanayinin gelişimi ve teşvikler. Hazine Dergisi, Cumhuriyetin 80. yılı özel sayısı, Hazine Müsteşarlığı Matbaası, s. 125-140.
  • DPT, 2004. Devlet Yardımlarını Değerlendirme ÖİK Raporu. İktisadi Sektörler Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Yayın No:2681, ISBN 975-19-3571-7.
  • Duran, M., 2002. Türkiye'de yatırımlara sağlanan teşvikler ve etkinliği. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, http://www.hazine.gov.tr/arastirma ineeleme.htm (Ziyaret Tarihi:27/06/2006)
  • Duran, M., 2003. "Teşvik politikaları ve doğrudan sermaye yatırımları" T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Araştırma ve İnceleme Dizisi 33, Ankara.
  • Geray, 1998. Ekonomi. ISBN 975-404-369-8, İstanbul.
  • HM, 2OO6.Yatırım Teşvik İstatistikleri. http://www.hazine.gov.tr/stat/yatirimtesvik ist.htm
  • Kurtoğlu, A. ve H. Koç, 1995. Avrupa Topluluğu ile Gümrük Birliği sürecinde Türkiye mobilya sanayi. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A. 45 (2): 51-62.
  • Serdengeçti, T., 2001. 2001 Yılı Kobi ve Genel Teşvik Yatırım Mevzuatı ve Uygulamaları. Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, 100 sayfa.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.