HATİCE ÖZUTKU
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 37Sayı: 2ISSN: 1303-1732Sayfa Aralığı: 79 - 97Türkçe

183 3
Örgüte Duygusal, Devamlılık ve Normatif Bağlılık ile iş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Bu çalışmada, çalışanların örgüte duygusal, devamlılık ve normatif bağlılığı ile iş performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma birimi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren bir fabrika seçilmiştir. Yapılan analizler sonucu araştırma kapsamında yer alan çalışanların örgüte duygusal, devamlılık ve normatif bağlılığının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Örgüte duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık düzeyinin yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, buna karşın örgüte devamlılık bağlılığı düzeyinin kıdem değişkenine gore farklılık gösterdiği saptanmıştır. Çalışanların işte göstermiş oldukları performans düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. Örgüte duygusal ve devamlılık bağlılığı ile iş performansı arasında anlamlı pozitif bir ilişki olduğu, normatif bağlılık ile iş performansı arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • [1] W. J. Nijhof, M. J. De Margrie, G. Beukhof, Employee Commitment İn Changing Organizations: An Exploration, Journal of European Industrial Training, 22 (6), 243-248 (1998).
 • [2] R. Zeffane, “Patterns of Organizational Commitment and Perceived Management Style: a Comparison of Public and Private Sectors Employees, Human Relations, 47 (8), 977-1007 (1994).
 • [3] Wasti, Örgütsel Bağlılığı Belirleyen Evrensel ve Kültürel Etmenler: Türk Kültürüne Bir Bakış, Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, Editör: Zeynep Aycan, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No: 21, 1. Basım, Ankara, (2000).
 • [4] J. P. Meyer, S. V. Paunonen, I. R. Gellatly, R. D. Goffın, D. N. Jackson, Organizational Commitment and Job Performance: It’s The Nature of the Commitment That Counts”, Journal of Applied Psychology, 74 (1), 152-156 (1989).
 • [5] J. P. Meyer, D. J. Stanlay, L. Herscovitch, L. Topolnytsky, Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-Analysis of Antecedents, Correlates, and Consequances, Journal of Vocational Behavior, 61, 20-52 (2002).
 • [6] R. T. Mowday, R. M. Steers, L. W. Porter, The Measurement of Organizational Commitment, Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247 (1979).
 • [7] J. P. Meyer, N. J. Allen, A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resource Management Review, 1 (1), 61-89 (1991).
 • [8] J. B. Deconinck, D. P. Bachmann, Organizational Commitment and Turnover Intentions of Marketing Managers”, 10 (3),87-96 (1994).
 • [9] N. J. Allen, J. P. Meyer, John P., The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization”, Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18 (1990).
 • [10] O. Erdil, H. Keskin, Güçlendirmeyle İş Tatmini, İş Stresi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Çalışması, İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi, 32 (1),7-24 (2003).
 • [11] J. P. Meyer, N. J. Allen, Smith, Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization, Journal of Applied Psychology, 78 (4), 538-551 (1993).
 • [12] [G.J. Blau, Job Involvement and Organizational Commitment as Interactive Predictors of Tardiness and Absenteeism, Journal of Management, 12, 577-584 (1986).
 • [13] D. Farrell, J. C. Petersen, Commitment, Absenteeism, and Turnover of New Employees: A Longitudinal Study, Human Relations, 37 (8), 681-692 (1984).
 • [14] J. L. Pierce, R. B. Dunham, Organizational Commitment: Preemployment Propensity and Initial Work Experiences, Journal of Management, 13, 163-178 (1987).
 • [15] H.L. Angle, J.L. Perry, An Empirical Assessment of Organizational Commitment and Organizational Effectiveness, Administrative Science Quarterly, 26, 1-14 (1981).
 • [16] G.J. Blau, An Investigation of the Apprenticeship Organizational Socialization Strategy, Journal of Vocational Behavior, 32 (2), 176-195 (1988).
 • [17] S. M. Colarelli, R. A. Dean, A. Roger, K. Constantine, Comparative Effects of Personal And Situational Influences on Job Outcomes of New Professionals, Journal of Applied Psychology, 72, 558-566 (1987).
 • [18] T. A. Decotiis, T. P. Summers, A Path Analysis of a Model of the Antecedents and Consequences of Organizational Commitment, Human Relations, 40, 445-470 (1987).
 • [19] R. T. Mowday, L. W. Porter, R. Dubin, Unit Performance, Situational Factors and Employee Attitudes in Spatially Separated Work Units, Organizational Behavior and Human Performance, 12, 231-248 (1974).
 • [20] S. G. Green, W. Blank, R. C. Liden, Market and Organizational Influences on Bank Employees’ Work Attitudes and Behaviors”, Journal of Applied Psychology, 68, 298-306 (1983).
 • [21] Y. Wiener, Y. Wardi, Relationships Between Job, Organization, and Career Commitments and Work Outcomes: an Integrative Approach, Organizational Behavior and Human Performance, 26 (1), 81-96 (1980).
 • [22] E. A. Ward, ve E. Davis, The Effect on Benefit Satisfaction on Organization Commitment”, Compensation and Benefits Management, 11 (3), 35-40 (1995).
 • [23] J. F. Brett, W.L. Cron, J. W. Slocum, Economic Dependency on Work: A Moderator of the Relationship Between Organizational Commitment and Performance, Academy of Management Journal, 38 (1), 261-271 (1995).
 • [24] Y. Darwish, Organizational Commitment: A Mediator Of The Relationships Of Leadership Behavior With Job Satisfaction and Performance in a Non-Western Country”, Journal of Managerial Psychology, 15 (1), 6-28 (2000).
 • [25] T. A. Wright, “Job Performance and Organizational Commitment”, Perceptual and Motor Skills, 85 (2), 447-450 (1997).
 • [26] D. M. Randall, Commitment and the Organization: The Organization Man Revisited, Academy of Management Review, 12 (3), 460-471 (1987).
 • [27] A.C. Baysal, M. Paksoy, Mesleğe ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü İncelenmesinde Meyer-Allen Modeli, İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi, 28 (1),7-15 (1999).
 • [28] M. Ö. Çetin, The Relationship Between Job Satisfaction, Occupational and Organizational Commitment of Academics, The Journal of American Academy of Business, 8 (1), 78-88 (2006).
 • [29] J. M. Stevens, J. M. Beyer, H. M. Trice, Assessing Personel Role and Organizational Predictors of Managerial Commitment, Academy of Management Journal, 21 (3) ,380-396 (1978).
 • [30] J. B. Preston, W. A. Brown, Commitment and Performance of Nonprofit Board Members, Nonprofit Management and Leadership, 15 (2), 221-238 (2004).
 • [31] M. Suliman, P. A. Iles, The Multi-Dimensional Nature of Organizational Commitment in a Non-Western Context, Journal of Management Development, 19 (1), 71-82 (2000).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.