GÜLTEN GÜNEŞ
(Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Ferruh ERTÜRK
(Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 18Sayı: 70ISSN: 1300-1361Sayfa Aralığı: 67 - 73Türkçe

234 2
İZAYDAŞ tehlikeli atık yakma tesisi ve İSTAÇ tıbbi atık yakma tesisinde dioksin/furan oluşumunun ve gideriminin incelenmesi
Bu çalışmada IZAYDAŞ ve ISTAÇ yakma tesisleri ele alınarak, yakma tesislerinde poliklorlu dibenzo-p-dioksin (PCDD) ve poliklorlu dibenzofuran (PCDF) oluşumunu etkileyen faktörler açıklanmaya çalışılmıştır. Her iki tesisin de hem yakma üniteleri hem de baca gazı arıtma üniteleri incelenerek, bu ünitelerin dioksin/furan oluşumunu nasıl etkiledikleri açıklanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda özellikle 2. yanma odasında, yanma sıcaklığının ve gazın yanma odasında kalma süresinin, hem dioksin/furan bileşiklerinin hem de bu bileşiklerin oluşumunu sağlayan önoluşturucu bileşiklerin (klorofenol, klorobenzen, poliklorlubifenil) parçalanması için en önemli faktör olduğu belirlenmiştir. Her iki tesiste de dioksin/furan kontrol ünitesi olarak aktif karbon adsorpsiyon prosesi kullanılmaktadır. ISTAÇ'ta aktif karbon enjeksiyon yöntemi uygulanmakta olup, aktif karbon pulverize (toz) halde kullanılmaktadır. IZAYDAŞ'ta ise granüler aktif karbon bulunduran sabit aktif karbon kolonları kullanılmaktadır. Bu çalışmada, literatürde açıklanmış olan bazı model denklemleri kullanılarak, her iki tesis içinde optimum adsorbant miktarı belirlenmiştir. ISTAÇ için optimum doz 54,2 mg/m3 ve yıllık gereken miktar 5,213 ton/yıl olarak bulunmuştur. IZAYDAŞ'da ise adsorbant enjeksiyon yöntemi için optimum doz 0,01661 mg/m3 ve yıllık miktar 6,548 kg/yıl olarak hesaplanmıştır. Sabit yatak prosesinde gereken miktar ise formüle dayalı hesaplara 13 kg/yıl olarak belirlenmiştir.
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler
DergiDiğerErişime Açık
  • Anonymous (1999) Environment Australia Department of the Environment and Heritage Prepared by Environmental and Safety Services, Canberra.
  • Esser-Schmittmann W, Lenz U, Erken M (1996) Lignite Coke Adsorption as a Means of Waste Gas Incinerator Stack Gas Cleaning. Publication Rheinbraun AG, Köln, Germany.
  • Everaert K, Baeyens J (2001a) Correlation of PCDD/F Emissions With Operating Parameters of Municipal Solid Waste Incinerators (MSWI). Journal of The Air and Waste Management Association 51, 5, 718-724.
  • Everaert K, Baeyens J (2003) Adsorption of Dioxins And Furans From Flue Gases in an Entrained-Flow or Fixed /Moving Bed Reactor. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 78, 213-219.
  • Perry RH, Green D (1985) Pery's Chemical Engineer's Handbook. Mc Graw-Hill, New York.
  • Rappe C (1996) Sources and Environmental Concentrations of Dioxins and Related Compounds. Pure & App Chem 68, 9, 1781-1789.
  • Wark K, Warner FC, Davis TW (1998) Air Pollution It's Origin and Control. 3rd ed, Addison and Wesley, California.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.