ENİS ULUÇAM
(Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye)
ALİ YILMAZ
(Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye)
Bülent Sabri CIGALI
(Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye)
CÜNEYT BOZER
(Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye)
Levent ELEVLİ
(Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 26Sayı: 1ISSN: 1301-3149Sayfa Aralığı: 87 - 89İngilizce

70 3
Middle colic artery originating directly from aorta AS A middle mesenteric artery
Otuz iki yaşında beyaz, kadın bir kadavrada gerçekleştirilen karın bölgesi disseksiyonu sırasında aortanın ön yüzünden köken alan anormal bir arter bulundu. Bu arterin başlangıç noktası a. mesenterica superior ile a. mesenterica inferior arasındaydı. Çapı 2.2 mm idi ve orta hattan sola doğru bir kavis yaparak yukarı ilerlemekte, colon transversum'u beslemekteydi. Sağ ve sol olmak üzere iki dala ayrılıp sağ dalı ile a. colica dextra, sol dalı ile de a. colica sinistra ile birleşmekteydi. Karın damarlarının teşhis amaçlı görüntülenmesi ve kalın bağırsak cerrahisi sırasında anormal bir arter varlığının olasılığı akılda bulundurulmalıdır.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • 1) Yoshida T, Suzuki S, Sato T. Middle mesenteric artery: an anomalous origin of a middle colic artery. Surg Radiol Anat 1993;15:361-3.
  • 2) Pillet J. Details concerning lowering of the colon in case of unusual distribution of arteries. A case of middle mesenteric artery. Presse Med 1961;69:1647.
  • 3) Lawdahl RB, Keller FS. The middle mesenteric artery. Radiology 1987;165:371-2.
  • 4) Benton RS, Cotter WB. A hitherto undocumented variation of the inferior mesenteric artery in man. Anat Rec 1963;145:171-3.
  • 5) Falkensammer J, Hakaim AG, Paz-Fumagalli R, Oldenburg WA. Endovascular repair of an infrarenal abdominal aortic aneurysm with a dominant middle mesenteric artery: A case report. Vasc Endovascular Surg 2006;40:338-41.
  • 6) Vandoni RE, Alerci M, Froment P, Braghetti A, Bogen M, Gertsch P. Middle mesenteric artery: contraindication to endovascular repair of an abdominal aortic aneurysm? Vasa 2007;36:41-3.
  • 7) Koizumi J, d'Othée BJ, Otal P, Rousseau H, Joffre F, Kohda E, et al. Middle mesenteric artery visualized by computed tomographic angiography. Abdom Imaging 1999;24:556-8.
  • 8) LeQuire MH, Sorge DG, Brantley SD. The middle mesenteric artery: an unusual source for colonic hemorrhage. J Vasc Interv Radiol 1991;2:141-5.
  • 9) Douard R, Chevallier JM, Delmas V, Cugnenc PH. Clinical interest of digestive arterial trunk anastomoses. Surg Radiol Anat 2006;28:219-27.
  • 10) Lange JF, Komen N, Akkerman G, Nout E, Horstmanshoff H, Schlesinger F, et al. Riolan's arch: confusing, misnomer, and obsolete. A literature survey of the connection(s) between the superior and inferior mesenteric arteries. Am J Surg 2007;193:742-8.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.