AYCAN HEPSAĞ
(İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 3Sayı: 1ISSN: 1307-5705 / 1307-945XSayfa Aralığı: 63 - 79Türkçe

248 0
Finansal liberalizasyon politikalrının geçerliliğinin McKinnon tamamlayıcılık hipotezi çerçevesinde sınanması: Türkiye örneği
Bu çalışmanın amacı McKinnon (1973) ve Shaw (1973) tarafından ortaya konulan McKinnon tamamlayıcılık hipotezinin Türkiye ekonomisi için geçerliliğini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda örnek dönemi olarak ele alınan 1980–2007 dönemi için yapılan analizde Stock ve Watson (1993) tarafından geliştirilen Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) yöntemi ve Shin (1994) tarafından geliştirilen eşbütünleşim testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle finansal liberalizasyon politikaları çerçevesinde faiz oranlarının arttırılmasının tasarruşar ve ödünç alınabilir fonların miktarı üzerinde pozitif bir etki yarattığı ancak yatırımlar üzerinde pozitif bir etki yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre McKinnon tamamlayıcılık hipotezinin Türkiye ekonomisi için geçerli bir hipotez olmadığı anlaşılmaktadır.
Türkiye
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Atamtürk, B.. (2007). Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye’de Finansal Serbestleşmenin İç Tasarrufları Üzerindeki Etkisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 23: 75–89.
 • 2. Esteve, V. ve Martinez-Zahonero, J. L.. (2007). Testing the Long-Run Relationship between Health Expenditures and GDP in the Presence of Structural Change: the Case of Spain. Applied Economic Letters, 14: 271-276.
 • 3. Fry, M.. (1978). Money and Capital or Şnancial Deepening in Economic Development? Journal of Money, Credit and Banking, 10: 464–475.
 • 4. Işık, S., Doğan, H. ve Kadılar, C.. (2005). Ekonomik Büyümede Para ve Fiziki Sermaye: McKinnon Tamamlayıcılık Hipotezi’nin Türkiye için Testi. İktisat, İşletme ve Şnans, 233: 37–51.
 • 5. Kar, M. ve Pentecost, E.. (2000). A System Test of McKinnon’s Complementarity Hypothesis with an Application to Turkey. Loughborough University, Department of Economics, Economic Research Paper, No: 00/26.
 • 6. Khan, A. H. ve Hasan, L.. (1998). Financial Liberalization, Savings and Economic Development in Pakistan. Economic Development and Cultural Change, 46: 581–597.
 • 7. Laumas, P. S.. (1990). Complementarity between Money and Capital in a Developing Country: A Test of Stability. International Economic Journal, 4: 87-95.
 • 8. McKinnon, R. I.. (1973). Money and Capital in Economic Development. Washington,DC: The Brookings Institution.
 • 9. Moore, T.. (2009). A Critical Appraisal of McKinnon’s Complementary Hypothesis: Does the Real Rate of Return on Money Matter for Investment in Developing Countries? Brunel University, Economics and Şnance Working Paper, No:09/11.
 • 10. Natke, P. A.. (1999). Financial Repression and Firm Sself-financing of Investment: Empirical Evidence from Brazil. Applied Economics, 31: 1009–1019.
 • 11. Ng, S. ve Perron, P.. (2001). Lag Length Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power. Econometrica, 69: 1529–1554.
 • 12. Odhiambo, N. M.. (2004). Money and Physical Capital are Complementary in Kenya. International Economic Journal, 18: 65-78.
 • 13. Odhiambo, N. M.. (2005). Money and Capital Investment in South Africa: A Dynamic Specification Model. Journal of Economics and Business, 57: 247–258.
 • 14. Pentecost, E. J. ve Moore T.. (2006). Financial Liberalization in India and a New Test of McKinnon’s Complementarity Hypothesis. Economic Development and Cultural Change, 54: 487?502.
 • 15. Sevüktekin, M. ve Nargeleçekenler, M.. (2007). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi. Ankara: Nobel Yayın.
 • 16. Shaw, E. S.. (1973). Financial Deepening in Economic Development. New York: Oxford University Press.
 • 17. Shin, Y.. (1994). A Residual-based Test of the Null of Cointegration against the Alternative of no Cointegration. Econometric Theory, 10: 91-115.
 • 18. Shrestha, M. B. ve Chowdhury, K.. (2007). Testing Financial Liberalization Hypothesis with ARDL Modelling Approach. Applied Şnancial Economics, 17: 1529–1540.
 • 19. Stock, J. H. ve Watson, M. W.. (1993). A Simple Estimator of Cointegration Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61: 783–820.
 • 20. Şimşek, M. ve Kadılar, C.. (2006). Fisher Etkisinin Türkiye Verileri ile Testi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7: 99–111.
 • 21. Thornton, J.. (1990). The Demand for Money in India: A Test of McKinnon’s complementarity hypothesis. Savings and Developments, 14: 153–159.
 • 22. Thornton, J. ve Poudlay, S. R.. (1990). Money and Capital in Economic Development: A Test of the McKinnon Hypothesis for Nepal. Journal of Money, Credit and Banking, 22: 395–399.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.