HÜSEYİN ALİ KUTLU
(Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kars, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 27Sayı: 1ISSN: 1301-8752 / 1309-6338Sayfa Aralığı: 235 - 257Türkçe

141 4
Entellektüel sermaye: Türkiye muhasebe sisteminde raporlanabilir mi?
Dünyanın yaşadığı hızlı değişim sonucunda bilgi ekonomisi sürecine geçilmiş ve bu ortamda fiziki gücün yerini beyin gücü ve bilgi almıştır. İşletmelerin değeri, yalnızca sahip oldukları finansal varlıklarla ölçülmekten çıkmış, sahip oldukları bilgi, deneyim, nitelikli işgücü gibi entellektüel unsurlarla değerlendirilmeye başlamıştır. Tüm bu unsurlar entellektüel sermaye olarak nitelendirilmiş ve son yıllarda yaygın bir şekilde literatürde yer almaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı entellektüel sermaye kavramını unsurlarıyla birlikte incelemek ve Türkiye muhasebe sisteminde raporlanabilir olup olmadığını irdelemektir.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abeysekera, I. and J. Guthrie (2005) “An Empirical Investigation of Annual Reporting Trends of Intellectual Capital in Sri Lanka” Critical Perspectives on Accounting, 16(3), 151-63.
 • Anderson, J.B. (2008) “Social Capital and Student Learning: Empirical Results From Latin American Primary Schools”, Economics of Education Review, 27(4), 439-49.
 • Barros, C.P. and F. Nunes (2008) “Social Capital in Non-Profit Organizations: A Multi-Disciplinary Perspective”, The Journal of Socio-Economics, 37(4), 1554-69
 • Bortis, N. (1996) “There is a Price on Your Head: Managing Intellectual Capital Strategically”, Business Quartely, Summer 1996, 40-47.
 • Büyükozan, G. (2002) “Entellektüel Sermaye Yönetimi”, KalDer Forum Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, 35-44.
 • Çıkrıkcı, M. ve A. Daştan (2002) “Entellektüel Sermayenin Temel Finansal Tablolar Aracılığıyla Sunulması”, Bankacılar Dergisi, 43, 18-32.
 • Edvinsson, L. and M. Malona (1997) Intellectual Capital, Haper Collins, USA, 34.
 • Ercan, M.K., M.B. Öztürk ve K. Demirgüneş (2003) Değere Dayalı Yönetim ve Entellektüel Sermaye, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Guthrie, J. (2001) “The Management, Measurement and the Reporting of Intellectual Capıital”, Journal of Intellectual Capıital, 2(1), 27-41.
 • İpçioğlu, İ. (2007) “Kobilerde Entelektüel Sermayenin İşletme Performansına Etkisi”. Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 12(3), 133-146.
 • Johannessen, J.A., B. Olsen and J. Olaisen (2005) “Intellectual Capital as a Holistic Management Philosophy: a theoretical Perspective”, International Journal of Information Management, 25(2), 151-71.
 • Kanıbir, H. (2004) “Yeni Bir Rekabet Gücü Kaynağı Olarak Entellektüel Sermaye ve Organizasyonel Performansa Yansımaları”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 1(3), 77-85.
 • Malhotra, Y. (2000) “Knowladge Assets in the Global Economy: Assesstment of National Intellectual Capital”, Journal of Global Information Management, 8(3), 5-15.
 • Marr, B., O. Gupta, S. Pike and G. Ross (2003) “Intellectual Capital and Knowladge Management Effectiveness”, Management Decision, 41(8), Academic Research Library, 771-781.
 • Marr, B. and K. Moustaghfir (2005) “Defining Intellectual Capital: a three-dimensional Approach”, Management Decision, 43(9), Academic Research Library, 1114-28.
 • OECD Insights-Human Capıital (2007) How what you know shapes your life, (Türkçe Özet), ISBN-92-64-029095.
 • Partanen, J., K. Moller, M. Westerlund, R. Rajala and A. Rajala (2008) “Social Caital in the Growth of Science – and – Technology – Based SMEs”, Industrial Marketing Management, 37(5), 513-23.
 • Reich, B.H. and M.L.K. Brown (2003) “Creating Social and Intellectual Capital through IT Career Transitions”, Journal of Strategic Information Systems, 12(2), 91-109.
 • Sargut, S. (2006) “Sosyal Sermaye: Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Eylemi mi?”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 12, 1-13.
 • Schultz, J., A.M. O’Brien and B. Tadesse (2008) “Social Capital And Self-Rated Health: Results from The US 2006 Social Capital Survey of one Community”, Social Science&Medicine, 67(4), 606-17.
 • Swart, J. (2005) “Identifying The Sub-Components of Intellectual Capital: A Literature Review and Development of Measures”, University of Bath School of management Working Paper Series, 2005.05.
 • Taylor, C. (2001) “Intellectual Capital”, Computer World, March 12, Academic Research Library, 51.
 • Uzay, Ş. ve O. Savaş (2003) “Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi: Mobilya Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Uygulama Örneği”, Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 20, 163-81.
 • Waldstrom, C. and G.L.H. Svendsen (2008) “On the Capitalization and Cultivation of Social Capital: Towards A Neo-Capital General Science?”, The Journal of Socio-Economics, 37(4), 1495-14.
 • Yereli, A.N. ve G. Gerşil (2005) “Entelektüel Srmayeyi Ölçme ve Raporlama Yöntemleri”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., 12(2), 17-29.
 • Yörük, N. ve M.S. Erdem (2006) “Farklı Entelektüel Sermaye Ölçme Yöntemlerinin Firmaların Stratejik Karar Alma Sürecine Etkileri”, Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi Analiz, 6(15), 59-71.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.