Suat KOLUKIRIK
(Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Isparta, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 1303-0094 / 2149-5459Sayfa Aralığı: 1 - 20Türkçe

173 6
Mülteci ve sığınmacı olgusunun medyadaki görünümü: Medya politiği üzerine bir değerlendirme
Mülteci ve sığınmacı olgusu, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından birini teşkil etmektedir. Çoğunlukla ekonomik temelden hareket eden mültecilik ve sığınmacılık hareketleri, demokratikleşme ve barış ortamı noktasındaki yetersizliklerle birleşerek daha yoğun bir hal almış bulunmaktadır. Kesin bir rakam belirtmek zor olsa da bugün dünya üzerinde 10 milyonun üzerinde bir insan nüfusunun, doğdukları ülkeler dışında yaşamlarını sürdürdükleri ve kendilerine yaşanılabilir yeni ortamlar sağlamaya çalıştıkları görülmektedir. Güneyden kuzey ülkelerine doğru gerçekleşen mülteci hareketlerinin, Türkiye bağlamında deniz kıyıları ve doğu/güney karayolu sınırları eksenli gerçekleştiği ve Türk medyasının –gazetelerinin- önemli bir haber alanını oluşturduğu bilinmektedir. Bu makalede, mülteci ya da sığınmacı yaşamların durumuna ilişkin medya dilinin analizi; küresel eşitsizlik, demokratikleşme ve insan hakları perspektifinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Eleştirel söylem analizi tekniği aracılığıyla, Türk medyasında yer alan mülteci ve sığınmacılara ilişkin haberlerin; haber yapılış biçimleri, taşımış oldukları mesajlar ve kamuoyu oluşturmadaki rolü çalışmanın temel sorgu alanlarını oluşturmaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ay, K. (2005). Asylum and Migration Legislation, Turkish Ministry of Interior, UNHRC Turkey and EU Twinning Project, Baskent Matbaası: Ankara.
 • Behara, N.C. (2006). “Series Indroduction” in Gender, Conflict and Migration, (ed.) N.C. Behara, Sage Publication: New Delhi.
 • Benoit, W.L. ve Benoit, P.J. (2008). Persuasive Messages, The Process of Influence, Blackwell Publishing: Madlen.
 • Berger, A.A. (2007). Media&Society, A Critical Perspective, Rowman and Littlefield Publishers: Lanham.
 • Burk, L.A. (2005). “An Open Door, German Refugee Scholars in Turkey”, in The Dispossessed, An Anatomy of Exile, (ed.) P.I. Rose, University of Massachusetts Press: Massachusetts.
 • Cullen, P. (2000). Refugees and Asylum Seekers in Ireland, Cork University Press: Cork.
 • Dijk, T. a.V. (2008). Discourse and Power, Palgrave Macmillan: New York.
 • Essed, P., Frerks, G. ve Schrijvers, J. (2004). “Introduction: Refuguees, Agency and Social Transformation” in Refugees and The Transformation of Societies, Berghahn Books: New York.
 • Friedman, D.E. ve Klein, R. (2008). Reluctant Refugee, The Story of Asylum in Britain, The British Library: London.
 • Gregou, S. (2005). Local and Regional Authorities and The Immigration Challenge, European Union Committee of The Regions, Office for Official Publications of the European Communities: Luxembourg.
 • Hassan, R. (2004). Media, Politics and the Network Society, Open University Press: Berkshire.
 • Jacobsen, K. (2005). The Economic Life of Refugees, Kumarian Press: Bloomfield.
 • Kolukirik, S. ve Aygül, H.H. (2009). “Refugees and Asylum Seekers in Turkey: Sociological Aspects of an International Migration Movement:” Journal of Muslim Minority Affairs, 29 (1): 69-82.
 • Koser, K. (2007). “Strategies, Stories and Smuggling: Inter-regional Asylum Flows and Their Implications for Regional Responses”, in New Regionalism and Asylum Seekers, (ed.) S. Kneebone ve F.R. Sanaei, Berghahn Book: New York.
 • Leeuwen, T.V. (2008). Discourse and Practice, New Tools for Critical Discourse Analysis, Oxford University Pres: New York.
 • MacLure, M. (2009). “Broken Voices, Dirty Words: On the Productive Insufficiency of Voice” in Voice in Qualitative Inquiry, (ed.) A.Y. Jackson ve L.A. Mazzei, Routledge: New York.
 • Marsden, P. (2006). “Afghanistan, A Decade of Forced Migration and Return, 1992-2002” in Catching Fire, Containing Forced Migration in a Volatile World (ed.) N.V. Hear ve C. McDowell, Lexington Books: Lanham.
 • Martin, S.F. ve Hiddleston, T. (2006). “Burundi: A Case of Humanitarian Neglect”, in Catching Fire, Containing Forced Migration in a Volatile World (ed.) N.V. Hear ve C. McDowell, Lexington Books: Lanham.
 • Nowrojee, B. (2008). “Sexual Violence, Gender Roles, and Displacement”, in Refugee Rights, Ethics, Advocacy, and Africa, (ed.) David Hollenbach, Georgetown University Press: Washington.
 • Nyers, P. (2006). Rethinking Refugees, Beyond States of Emergency, Roudledge: NewYork.
 • O’Kane, M. (2006). “Gender, Borders and Transversality: The Emerging Women’s Movement in the Burma-Thailand Borderlands” in Gender, Conflict and Migration (ed.) N.C. Behera, Sage Publication: New Delhi.
 • Quadeem, M. (2005). “Afghanistan: The Long Way Home” in Internal Displacement in South Asia, (ed.) P. Banerjee, Sage Publication: New Delhi.
 • Robinson, V., Anderson, R. ve Musterd, S. (2003). Spreading The ‘Burden’?, A Review of Policies to Disperse Asylum Seekers and Refugees, University of Bristol, The Policy Press: Bristol.
 • Sircar, O. (2006). “Can the Woman Flee? Gender-Based Persecution, Forced Migration and Asylum Law in South Asia” in Gender, Conflict and Migration (ed.) N.C. Behera, Sage Publication: New Delhi.
 • Thomson, E. ve White, P.R.R. (2008). “The News Story as Rhetoric Linguistic Approaches to the Analysis of Journalistic Discourse” in Communicating Conflict, Multilingual Case Studies of the News Media, (ed.) Thomson, E. ve White, P.R.R. Continuum: New York.
 • Veney, C.R. (2007). Forced Migration in Eastern Africa, Democratization, Structural Adjustment, and Refugees, Palgrave Macmillan: New York.
 • Watters, C. (2008). Refugee Children, Towards the Next Horizon, Roudledge: London.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.