ŞULE AYLA
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Hüseyin OKTAR
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
GAMZE TANRIVERDİ
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
MÜJGAN CENGİZ
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Anıl Çağla ÖZKILIÇ
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Nazan BÖTTJER
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Tuncay ALTUĞ
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye)
ŞEBNEM BATUR
(Avrasya Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 39Sayı: 1ISSN: 1300-5227Sayfa Aralığı: 7 - 14Türkçe

153 1
Doksorubisin ile oluşturulmuş deneysel kardiyotoksisite üzerine nikotinamidin etkisi
Amaç: Çalışmada, doksorubisinin neden olduğu kardiyotoksisitedeki morfolojik değişiklikleri ve nikotinamidin koruyucu etkisini araştırılma amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada 30 adet Wistar-Albino erkek sıçan, bir grup 6, diğer gruplar 8’er hayvandan oluşan 4 gruba ayrıldı. 1. gruba (kontrol) 7 gün serum fizyolojik; 2. gruba 7 gün 200 mg/kg/gün nikotinamid; 3. gruba tek doz 20 mg/kg/gün doksorubisin; 4. gruba 7 gün doksorubisin + nikotinamid kombinasyonu intraperitoneal olarak verildi. Deney sonunda, tüm deneklerin kalp örnekleri alınarak ışık ve elektron mikroskobu ile incelendi; dokudaki katalaz, glutatyon, glutatyon-S-tranferaz, glutatyon peroksidaz ve protein oksidasyon aktivitelerine bakıldı. Bulgular: Kontrol ve nikotinamid grubu deneklerde kalp dokusu normal yapıdaydı. Üçüncü grupta, iltihap hücre infiltrasyonu, miyokard liflerinde düzensizlik vardı. Dokuda katalaz (CAT), glutatyon (GSH), glutatyon-S-tranferaz (GST), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktivitesi azalmış, protein oksidasyonu artmıştı. Doksorubisinle birlikte nikotinamid verilen grupta GSH-Px, CAT, GSH, GST’nin yükseldiği, histopatolojik olarak nikotinamidin kardiyomiyopatiyi önlediği gözlemlendi. Sonuç: Antioksidan olarak kullanılan nikotinamidin doksorubisin kardiyotoksisitesinin azalmasına yardımcı olduğu ve ileride yapılacak geniş kapsamlı çalışmalarla klinik uygulamalara katkıda bulunabileceğin düşünüldü.
Fen > Tıp > Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Saad SY, Najjar TA, Al-Rikabi AC. The preventive role deferoxamine against acute doxorubicin-induced cardiac, renal and hepatic toxicity in rats. Pharmacol Res 2001; 43: 211-218.
 • 2. Akkuş İ. Serbest Radikaller ve fizyopatolojik etkileri. Konya: Mimoza Yayınları; 1995.
 • 3. Kavas (Özelçi) G. Serbest radikaller ve organizma üzerine etkileri. Türkiye Klinikleri 1989; 9: 1-8.
 • 4. Meram İ., Aktaran Ş. Serbest radikallerin biyomoleküller üzerine etkileri. Arşiv 2002; 1: 299-304.
 • 5. Yağmurca A, Bas O, Mollaoglu H, et al. Protective effects of erdosteine on doxorubicin-induced hepatotoxicity in rats. Arch Med Res 2007; 38: 380-385.
 • 6. Wojtacki J, Lewicka-Nowak E, Lesniewski-Kmak K. Anthracycline-induced cardiotoxicity: clinical course, risk factors, pathogenesis, detection and prevention review of the literature. Med Sci Monit 2000; 6: 411-412.
 • 7. Tanrıverdi G. Karbon tetraklorür (CCL4) ile oluşturulmuş karaciğer hasarında değişik dozlardaki nikotinamidin protektif etkisinin ışık ve elektron mikroskobik olarak incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul: İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji A.D.; 2005.
 • 8. Cuzzocrea S, Riley DP, Caputi AP, Salvemini D, et al. Antioxidant therapy: a new pharmacological approach in shock, inflammation, and ischemia/reperfusion injury. Pharmacol Rev 2001; 53: 135-159.
 • 9. Damcı T. Koruyucu girişimler. Diabetes Mellitus Sempozyumu. İstanbul; 151-156.
 • 10. Beutler E, Blurne KG, Kaplan JC, et al. International Comitte for Standardization in Haematology: Recommended methods for red blood cell enzyme analysis. Br J Haematol 1977; 35: 331-340.
 • 11. Habig WH, Pabst MJ, Jacob WB. Glutathione-S-transferase. The first enzymatic step in mercapturic acid formation. J Biol Chem 1974; 249: 7130-7139.
 • 12. Aebi H. Catalase. In: Bergmeyer H.U, ed. Metods of enzymatic analysis. Newyork: Academic Press; 1974; 673-677.
 • 13. Levine RL, Garland D, Oliver CV, et al. Determination of carbonyl content in oxidatively modified proteins. Meth Enzymol 1990; 186: 464-473.
 • 14. Kayaalp O. Rasyonel tedavi yönünden tıbbi farmakoloji. Ankara: Güneş Basımevi; 2000; 1011-1013.
 • 15. Singal PK, Iliskovic N, Kumar D. Adriamycin cardiomyopathy: pathophysiology and prevention. FASEB J 1997; 11: 931-936.
 • 16. el-Shazly MO, Afify MM, el-Dieb MK. Histopathological study into side-effect toxicity of some drugs used in treatment of cancer. Arch Exp Veterinarmed 1989; 43: 319-326.
 • 17. Fadillioglu E, Oztas E, Erdoğan H, et al. protective effects of caffeic acid phenethyl ester on doxorubicin-induced cardiotoxicity in rats. J Appl Toxicol 2004; 24: 47-52
 • 18. Sacco G, Bigio M, Evangelista S, et al. Cardioprotective effects of zofenopril, a new angiotensin-converting enzyme inhibitor, on doxorubicin-induced cardiotoxicity in the rat. Eur J Pharmacol 2001; 414: 71-78.
 • 19. Venditti P, Balestrieri M, De Leo T, Di Meo S. Free radical involvement in doxorubucin-induced electrophysiological alterations in rat papillary muscle fibres. Cardiovasc Res 1998; 38: 695-702.
 • 20. Siveski-İliskovic N, Kaul N, Signal PK. Probucol prometes endogenous antioxidants and provides protection against adriamycin-induced cardiomyopathy in rats. Circulation 1994; 89: 2829-2835.
 • 21. Sadzuka Y, Sugiyama T, Shimoi K, et al. Protective effect of flavonoids on doxorubicin-induced cardiotoxicity. Toxicol Lett 1997; 92: 1-7.
 • 22. Myers C. The role of iron in doxorubicin-induced cardiomyopathy. Semin Oncol 1998; 25: 10-14.
 • 23. Malarkodi PK, Balachandar AV, Varalakshmi P. Protective effect of lipoic acid on adriamycin induced lipid peroxidation in rat kidney. Mol Cell Biochem 2003; 247: 9-13.
 • 24. Tesoriene L, Ciaccio M, Valenza M, et al. Effect of vitamin A administration on resistance of rat heart against doxorubicin-induced cardiotoxicity and lethality. J Pharm Exp Ther 1994; 269: 430-6.
 • 25. Van Vlett JF, Ferrans VJ, Weirich WE. Cardiac disease induced by chronic adriamycin administration in dogs and an evaluation of vitamin E and selenium as cardioprotectants. Am J Pathol 1980; 99: 13-42.
 • 26. Balli E, Mete ÖU, Tuli A, et al. Effect of melatonin on the cardiotoxicity of doxorubicin. Histol Histopatol 2004; 19: 1101-1108.
 • 27. Ungersted JS, Blömback M, Söderström T. Nicotinamide is a potent inhibitor of proinflammatory cytokines. Clin Exp Immunol 2003; 131: 48-52.
 • 28. Fukuzawa M, Satoh J, Muto G, et al. İnhibitory effect of nicotinamide on in vitro and in vivo production of tumor necrosis factor-alpha. Immunol Lett 1997; 59: 7-11.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.