HAMİT COŞKUN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 12Sayı: 23ISSN: 1301-9961Sayfa Aralığı: 41 - 51Türkçe

469 7
Etkileşim kaygısı ölçeği : Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Bu çalışmanın amacı, 15 maddelik Etkileşim Kaygısı Ölçeği’nin (EKÖ) (Leary ve Kowalski, 1993) geçerlik ve güvenirlik çalışmasının ülkemizde yapılmasıdır. EKÖ’nin öncelikle Türkçe’ye çeviri ve geri çeviri çalışmaları yapılarak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde okuyan 208 öğrenciye uygulanmıştır. EKÖ’nin ölçüt ve ayırtedici geçerliği Kendini Sansürleme Ölçeği, Durumluluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği, Suçluluk-Utanç Ölçeği, Eysenck’in Nörotism Alt Ölçeği, Aleksitimi Ölçeği, Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Kozan’ın Sosyal Beğenirlik Ölçeği ve Kimlik Ölçeği ile incelenmiştir. Yapılan çeşitli faktör analizlerinin sonuçları, ölçeğin maddelerinin orijinal ölçekle tutarlı olacak şekilde tek bir faktörde toplandığını ve varyansın % 44.44’ünü açıkladığını göstermektedir. EKÖ, ölçüt olarak alınan diğer ölçeklerle anlamlı düzeyde ilişkiler göstermekte; ancak ayırtedici geçerliği için alınan ölçeklerle ilişkisi çoğunlukla bulunmamaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (.91) ve üç hafta arayla test tekrar-test güvenirlik katsayılarının (.80) yeterli olduğu görülmüştür. Bulgular, ölçeğin Türk öğrenci örnekleminde güvenilirliği ve geçerliğinin yeterli düzeylerde olduğuna işaret etmektedir.
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Camacho, L. M. ve Paulus, P. B. (1995). The role of social anxiousness in group brainstorming. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 1071-1080.
 • Cheek, J. M. ve Buss, A. H. (1981). Shyness and sociability.Journal of Personality and Social Psychology, 41, 330-339.
 • Coşkun, H., Durak, M. ve Elgin, V. M. (2008). Kendini Sansürleme İsteği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayınlanmamış makale.
 • Coşkun, H. (2004). Kimlik Ölçeğinin bir Türk örnekleminde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları,7 (14), 49-60.
 • Çuhadaroğlu, F. (1985). Gençlerde benlik saygısı ile ilgili bir araştırma. XXI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları içinde (107-108). Adana: Çukurova Tıp Fakültesi Yayını.
 • Dağ, İ. (1991). Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği(RİDKOÖ)’nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Psikoloji Dergisi, 7 (26), 10-16.
 • Dereboy, İ. F. (1990). Aleksitimi özbildirim ölçeklerinin psikometrik özellikleri üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış uzmanlık tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi.
 • Dereboy, İ. F. (1991) Aleksitimi: Bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 1 (3),157-165.
 • Fenigstein, A., Scheier, M. F. ve Buss, A. H. (1975). Public and private self-consciousness: Assessment and theory.Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43, 522-527.
 • Hayes, A. F., Shanahan, J. ve Glynn, C. J. (2001). Willingness to express one’s opinion in a realistic situation as a function of perceived support for that opinion. International Journal of Public Opinion Research, 13, 45-58.
 • Hayes, A. F., Shanahan, J. ve Glynn, C. J. (2005a). Willingness to self-censor: A construct and measurement tool for public opinion research. International Journal of Public Opinion Research, 17 (3), 298-323.
 • Hayes, A. F., Shanahan, J. ve Glynn, C. J. (2005b). Validating the Willingness to Self-Censor Scale: Individual differences in the effect of the climate of opinion on opinion expression. International Journal of Public Opinion Research, 17 (4), 443-455.
 • Leary, M. R. (1983). Social anxiousness: The construct and its measurement. Journal of Personality Assessment, 47, 66-75.
 • Leary, M. R. (1986). The impact of interactional impedements on social anxiety and self-presentation. Journal of Experimental Social Psychology, 22, 122-135.
 • Leary M. R. ve Kowalski, R. M. (1993). The Interaction Anxiousness Scale: Construct and criterion-related validity. Journal of Personality Assessment, 61 (1), 136-146.
 • Leary M. R. ve Kowalski, R. M. (1995). Social anxiety. New York: The Guilford Pres.
 • Jones, W. H. ve Briggs, S. R. (1986). Manual for the Social Retience Scale. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 • Jones, W. H., Cheek, J. M. ve Briggs, S. R. (1986). Shyness:Perspectives on research and treatment. New York:Plenum.
 • Jöreskog, K. G. ve Sörbom, D. (1999). LISREL 8.30 Version.IL:Chicago. Scientifi c Software International Inc.
 • Karancı, A. N., Dirik, G. ve Yorulmaz, O. (2007). Eysenck Kişilik Anketi - Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formunun(EKA-GGK) Türkiye’de geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 18 (3), 254-261.
 • Kozan, K. (1983). Davranış bilimleri araştırmalarında sosyal beğenirlik boyutu ve Türkiye için bir Sosyal Beğenirlik Ölçeği. ODTÜ Geliştirme Dergisi, 10 (3), 447-478.
 • Kowalski, R. M. ve Leary M. R. (2007). The social psychology of emotional and behavioral problems: Interfaces of social and clinical psychology (4. baskı). Washington DC: American Psychological Association.
 • McCroskey, J. C. (1978). Validity of the PRCA as an index of oral communication apprehension. Communication Monographs, 45, 192-203.
 • McCroskey, J. C. (1982). An introduction to rhetorical communication (4. baskı). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Mortan, İ. ve Gençöz, T. (2007). Aleksitimi boyutlarının depresyon ve anksiyete belirtileri ile ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 18 (4), 333-343.
 • Öner, L. ve Le Compte, A. (1985). (Süreksiz) Durumluluk- Sürekli Kaygı Envanteri el kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Şahin N. H. ve Şahin, N. (1992). Adolescent quilt, shame, and depression in relation to sociotropy and autonomy. The World Congress of Cognitive Threapy, 17-21 Haziran,Toronto.
 • Taylor, G. J., Ryan, D. ve Bagby, R. M. (1985). Toward the development of a new self-report alexithymia scale. Psychotherapy Psychosomatic, 44, 191-199.
 • Watson, D. ve Friend, R. (1969). Measurement of socialevaluative anxiety. Journal of Consulting Clinical Psychology, 33, 448-457.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.