HIZIR YAKUP AKYILDIZ
(Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye)
Alper Celal AKCAN
(Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye)
Erdoğan SÖZÜER
(Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye)
Can KÜÇÜK
(Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye)
Namık YILMAZ
(Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye)
Tarık ARTIŞ
(Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 15Sayı: 6ISSN: 1306-696X / 1307-7945Sayfa Aralığı: 579 - 583Türkçe

833 2
Bağırsak delinmelerinin nadir nedenleri ve cerrahi tedavisi
AMAÇ Bağırsak delinmeleri, acil cerrahi girişim gerektiren patolojilerin önde gelenlerindendir. Çok çeşitli nedenleri vardır. Bu çalışmada, ender görülen nedenleri ve cerrahi tedavi yöntemleri değerlendirildi. GEREÇ VE YÖNTEM Kliniğimizde altı yıllık süre içerisinde bağırsak delinmesi nedeniyle 675 hasta ameliyat edildi. Yapışıklıklara, travma, kolorektal tümör, mezenter vasküler hastalık, inguinal fıtıklar, göbek fıtıkları ve iyatrojenik yaralanmalara bağlı delinmeler olağan sebeplere bağlı kabul edilerek çalışmaya dahil edilmedi. Geri kalan 37 hasta (22 erkek, 15 kadın; ortalama yaş 53,2; dağılım 25-80 yaş) incelendi. Hayatını kaybeden ve yaşayan hastalar arasındaki karşılaştırmalar için Mann-Whitney U ve ki-kare testleri kullanıldı, p<0,05 değeri anlamlı kabul edildi. BULGULAR Bölgesel veya yaygın peritonit en sık saptanan inceleme bulgusuydu. Lökositoz 18 hastada vardı, karında serbest hava 20 hastada görüldü, hasta başı ultrasonografik inceleme 17 hastada yapıldı. Etyolojide sırasıyla en sık non-Hodgkin lenfoma, Crohn ve internal herniasyon saptandı. Hastaların sekizi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden hastalarda laparotomi zamanı anlamlı olarak daha uzundu (8,7 gün) ve yarısında delinme nedeni habis ince bağırsak tümörüydü. SONUÇ Ender nedenli olarak gelişen bağırsak delinmelerinin morbidite ve mortalitesi yüksektir. Gecikmiş cerrahi girişim ve nedenin habis bir hastalık olması en önemli etkenleri olabilir.
Fen > Tıp > Hematoloji
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Ortopedi
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Doblado Cardellach B, Figueroa Andolla JM, Martín Pérez E, Delgado de Torres S, Pérez García A, Blasco Delgado O, et al. Recurrent perforation of of the sigmoid colon associated with Ehlers-Danlos syndrome type IV. [Article in Spanish] Rev Esp Enferm Dig 1996;88:43-5. [Abstract]
 • 2. Proctor J, Doering D, Barnhill D, Park R. Bowel perforation associated with intraperitoneal chromic phosphate instillation. Gynecol Oncol 1990;36:125-7.
 • 3. Ledley GS, Shenk IM, Heit HA. Sigmoid colon perforation due to endometriosis not associated with pregnancy. Am J Gastroenterol 1988;83:1424-6.
 • 4. Anderson WR, Braverman T. Colon perforation due to cholesterol embolism. Hum Pathol 1991;22:839-41.
 • 5. Mechat F, Zerouali ON. Non-traumatic perforation of the small intestine. J Chir (Paris) 1993;130:292-6.
 • 6. Ferrari TC, Couto CA, Murta-Oliveira C, Conceição SA, Silva RG. Actinomycosis of the colon: a rare form of presentation. Scand J Gastroenterol 2000;35:108-9.
 • 7. Wu TS, Chen TC, Chen RJ, Chiang PC, Leu HS. Schistosoma japonicum infection presenting with colon perforation: case report. Changgeng Yi Xue Za Zhi 1999;22:676-81.
 • 8. Hwang EH, Oh JT, Han SJ, Kim H. Colon perforation in hyperimmunoglobulin E syndrome. J Pediatr Surg 1998;33:1420-2.
 • 9. Ben-Baruch D, Powsner E, Wolloch Y, Dintsman M. Free perforation of small intestine in adults. Panminerva Med 1990;32:67-70.
 • 10. Kimchi NA, Broide E, Shapiro M, Scapa E. Non-traumatic perforation of the small intestine. Report of 13 cases and review of the literature. Hepatogastroenterology 2002;49:1017-22.
 • 11. Mock CN, Amaral J, Visser LE. Improvement in survival from typhoid ileal perforation. Results of 221 operative cases. Ann Surg 1992;215:244-9.
 • 12. Sefr R, Rotterová P, Konecný J. Perforation peritonitis in primary intestinal tuberculosis. Dig Surg 2001;18:475-9.
 • 13. Leijonmarck CE, Fenyö G, Räf L. Nontraumatic perforation of the small intestine. Acta Chir Scand 1984;150:405-11.
 • 14. Ayan F, Gazioğlu E, Kaptanoğlu L, İnsel H. Amipli dizanteriye bağlı kolon perforasyonu: olgu sunumu. Çağdaş Cerrahi Derg 1997;11:59-60.
 • 15. Öncül O, Özsoy F, Sarıçam T, Pasha A. Tifo’ya bağlı terminal ileum perforasyonu (4 olgu nedeniyle). Ege Tıp Derg 2001;40:137-40.
 • 16. Aydın İ, Başkent A, Çelik G, Eren A, Eren Z, Ayar E ve ark. Primer intestinal lenfomaya bağlı intestinal perforasyon olgusu. Ulusal Travma Derg 2001;7:74-6.
 • 17. Kaya E, Selçuk O, Dervişoğlu A, Malazgirt Z, Özen N, Özkan K. Spontan ince barsak perforasyonları. Ulusal Travma Derg 2000;6:86-90.
 • 18. Stagnitti F, Coletti M, Corona F, Priore F, Tiberi R, Mongardini M, et al. Small intestine tumors: our experience in emergencies. G Chir 2003;24:34-8.
 • 19. Rawls RA, Vega KJ, Trotman BW. Small Bowel Lymphoma. Curr Treat Options Gastroenterol 2003 Feb;6:27-34.
 • 20. Brophy C, Cahow CE. Primary small bowel malignant tumors. Unrecognized until emergent laparotomy. Am Surg 1989;55:408-12.
 • 21. Ikeuchi H, Yamamura T. Free perforation in Crohn’s disease: review of the Japanese literature. J Gastroenterol 2002;37:1020-7.
 • 22. Freeman HJ. Spontaneous free perforation of the small intestine in Crohn’s disease. Can J Gastroenterol 2002;16:23-7.
 • 23. Werbin N, Haddad R, Greenberg R, Karin E, Skornick Y. Free perforation in Crohn’s disease. Isr Med Assoc J 2003;5:175-7.
 • 24. Orringer RD, Coller JA, Veidenheimer MC. Spontaneous free perforation of the small intestine. Dis Colon Rectum 1983;26:323-6.
 • 25. Aprahamian C, Wittmann DH. Operative management of intraabdominal infection. Infection 1991;19:453-5.
 • 26. Schein M. Planned reoperations and open management in critical intra-abdominal infections: prospective experience in 52 cases. World J Surg 1991;15:537-45.
 • 27. Utkan NZ, Cantürk NZ, Yıldırır C, Analay H. Karın içi ameliyatı geçiren hastalarda erken relaparotomi nedenleri. Cerrahi Tıp Bülteni 1995;4:92-4.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.