KAMURAN TARIM
(Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Adana, Türkiye)
M. Sencer BULUT
(Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Adana, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 3Sayı: 32ISSN: 1302-9967Sayfa Aralığı: 152 - 164Türkçe

434 3
Okulöncesi öğretmenlerinin matematik ve matematik öğretimine ilişkin algı ve tutumları
Bu araştırmanın amacı, okulöncesi öğretmenlerinin matematiğe ve matematik öğretimine ilişkin tutum ve algılarını belirlemektir. Bu amaçla Adana ilinde yer alan devlet ve özel okulöncesi kurumlarında görev yapan 81 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırma da veri toplama aracı olarak anket formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu çalışmanın bulguları okul öcesi öğretmenlerinin pek çoğunun geçmiş yaşantılarında özellilkle ortaöğretim döneminde matematiğe ilişkin olumsuz tutumlar geliştirdiler ini, ancak bu olumsuz tutumların şu anki matematik öğretimi yaşantılarını olumsuz etkilemediğini belirttiklerini göstermiştir. Öğretmenlerin çoğu matematik kavramlarını sayılar ve şekiller olarak belirtmişlerdir. Öğretmenler bu kavramları öğrencilerine o yaş grubuna uygun olduğunu düşündükleri oyunları kullanma, somut materyal kullanarak etkinlikler düzenleme gibi öğretim etkinliklerini kullanarak kendilerini daha rahat hissettiklerini dile getirmişlerdir. Öğrencilerinin matematiği eğlenceli bulduğunu düşünen bu öğretmenler etkinliklerinde matematiği kullanmaktan hoşlandıklarını da vurgulamışlardır. Öğretmenler öğrencilerinin matematik kavramlarını öğrenip öğrenmediklerini tekarcuiar ve gözlemler yaparak değerlendirdiklerini ancak bunu sistematik olarak yapamadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler kendi eğitimlerini okulöncesi matematik öğretimi için yeterli bulmadıklarını da belirtmişlerdir.
Adana
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aktaş, Y.A. (2002). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Adana:Nobel Tıp Kitabevi.
 • Atkinson, S. (1992). Mathematics with Reason. Hodder&Stoughton. London.
 • Aubrey, C. (1994). "An investigation of childrens' knowledge of mathematics at school entry and the knowledge their teachers hold about tecahin and learning mathematics, about young learners and mathematical subject knowledge". British Educational Research Journal 20, 105-121.
 • Aubrey, C. (1996). "An investigation of teachers'mathematical subject knowledge and the processes of instruction in reception classes". British Educational Research Journal, 22, 181-198.
 • Ball, D. L. (1991). Research on teaching mathematics: making subject matter knowledge part of the equation, in L. Brobhy (Ed.) Advances in Research on Teaching, Vol. 2, 1-48 Greenwich, CT, JAI Press.
 • Baykul, Y. (1995). İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara:Personal Eğit. Merk. Yay No:24.
 • Bulut, M. S. ve Tarım, G. K. (2004). Okulöncesi öğretmenlerinin hikaye etkinlikletindeki matematiksel kavramlara yönelik farkındalık düzeyi oluşturma ile ilgili nitel bir çalışma örneği. I. Uluslararası Okulöcesi Eğitim Kongresi. 30 Haziran-3 Temmuz, İstanbul.
 • Bums, M. (1998). Math: Facing an American phobia. Sausalito, CA: Math Solutions.
 • Clark, C. M. and Petersen, P.L. (1986). Teachers' thought processes, in, M.C. Wittrock (Ed.) Handbook of Research on Teaching, 3rd edn, New York, MacMillan.
 • Cronin-Jones, L. L. (1991). "Science teacher beliefs and their influence on curriculum implementation: Two case studies." Journal of Research in Science Teaching, 28, 235-250.
 • Curtain-Phillips, M. (2004). The causes and prevention of math anxiety. Retrieved June 07, 2005 from http://www.mathgoodies.com/articles/math anxiety.ht ml.
 • Decker, C. A. (1990). Children: The early years. South Hollond:The Goodheart- Wilcox Com. Inc.
 • Feiman-Nemser, S. and Floden, R. E. (1986). The cultures of teaching, in, M.C. Wittrock (Ed.) Handbook of Research on Teaching, 3r d edn, New York, MacMillan.
 • Fennel, F.S. (1982). "Early childhood and mathematics concerns regarding teacher preparation." School Science and Mathematics, 11-21.
 • Fennema, E., Carpenter, T. P., Franke, M. L., Levi, L., Jacobs, V. R., Empson, S. B. (1996). "A Longitudinal study of learning to use children's thinking in mathematics instructions". Journal for Research in Mathematics Education, 27, 403-434.
 • Franke, M. L., Carpenter, T. P., Fennema, E., Ansell, E., Behrend, J. (1998)."'Understanding teachers' selfsustaining, generative change in the context of professional development.'''' Teaching and teacher education, 14(1), 67-80.
 • Franke, M. L., Carpenter, T. P., Levi L., Fennema, E. (2001). "Capturing teachers' generative Change: A follow up study of professional development in mathematics". American Educational Research Journal, 38 (3), 653- 689.
 • Furner, J. M., &Duffy, M. L. (2002). "Equity for all students in the new millennium: Disabling math anxiety". Intervention in School and Clinic, 38(2), 67-74.
 • Hyde, J. S., Fennema,(E., Ryan, M., Frost, L. A., and Hopp, C. (1990). "Gender comparisons of mathematics attitudes and affect: A meta-analysis." Psychology of woman quarterly, 14, 299-324.
 • King, J. P. (1998). Matematik Sanatı (5. Basım). TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 49, Ankara; Nurol Matbaacılık.
 • Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction qualitative research interviewing. London, Sage Publication Ltd.
 • Macnab, D. S. and Payne, F. (2003). "Beliefs, attitudes and practice in Mathematics teaching: perceptions of Scottish primary school student teachers". Journal of education for teaching, 29 (1), 55-68.
 • Martinez, J. G. R., & Martinez, N. C. (2003). "Raising middle school math standarts without raising anxiety. " Middle School Journal, 27-35.
 • Maykut, P; Morehouse, R. (1994). Beginning qualitative research: A philosophic and practical guide. London, The Falmer Press.
 • McDiamid, G. W., Ball, D. R. ve Anderson, C. W. (1989). Why staying one chapter ahead doesn't really work: subject specific pedagogy, in M. C. (Reynolds (Ed.) Knowledge Base for the Begining Teacher, 23-36 Oxford, Pergamon.
 • Pajares, M. F. (1992). "Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct". Review of educational research, 62, 307-332.
 • Pearson, J. (1985). "Are teachers' beliefs incongruent with the observed classroom behaviour?" The urban review, 17, 128-146.
 • Sertöz, S. (1999). Matematiğin Aydınlık Dünyası (9. Basım). TÜBİTAK Popüler Bilim
 • Kitapları 36, İstanbul; Pro-Mat Basım Yayın A.Ş. Simon, M. A.(1994). "Learning mathematics and learning to teach: learning cycles in mathematics teacher education'' Educational Studies in Mathematics 26,70-93.
 • Thompson, A. (1984). "The relationship of teachers' conceptions of mathematics and mathematics teaching to instructional practice". Educational studies in mathematics, 15, 105-127.
 • Troutman, A. P ve Lichtenberg, K. B. (1991). Mathematics a good beginning, strategies for teaching children. (4th edition). California:Brooks/Cole Pub.
 • Umay, A. (2003). Okul öncesi öğretmenliği adaylarının matematiği algılayışları, OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Raporu, 175-181, 5-11 Ekim.
 • Warfield, J., Wood, T., Lehman, D. J (2005). "Autonomy, beliefs and the learning of elementary mathematics teachers". Teaching and teacher education. 21, 439- 456.
 • Wood, T., Cobb, P., Yackel, E. (1991). "Change in teaching mathematics: A case study". American Educational Research Journal, 28(3), 587-616.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.