Ramazan KANTAY
(İstanbul Üniversitesi, Ormancılık Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Türkiye)
NUR MÜGE GÜNGÖR
(İstanbul Üniversitesi, Ormancılık Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 59Sayı: 1ISSN: 0535-8418Sayfa Aralığı: 43 - 58Türkçe

109 0
Çok tabakalı parke üst tabaka malzemesi üretimi
Çok tabakalı parke üst tabaka üretiminde katraklar, şerit testere makineleri ve daire testere makineleri kullanılmaktadır. Biçmede en önemli husus randıman ve kalitedir. Biçmede talaş zayiatı nedeniyle randıman düşüktür. Talaş zayiatı testere kalınlığına bağlıdır. Kullanılacak makinenin seçiminde testere kalınlığı ve kalınlık toleransı önemli bir kriterdir. Ülkemizde daha çok ince malzeme biçen lamel katrakları kullanılmaktadır. Bu katraklarda testere kalınlığı 0,8-1,1 mm'dir. Üst tabaka malzemesi üretiminde iyi yapışma için yüzey kalitesi ve kalınlık yeknesaklığı önemlidir. Üretimde bunu sağlayacak her türlü önlem alınmalıdır. Çok tabakalı parke üst tabaka üretiminde kurutma çoğunlukla kereste halinde yapılmaktadır. Kereste kurutma zaman alıcıdır. Üst tabaka malzemesi olarak kurutmak daha ekonomiktir. Kurutmada çıta izlerinden kaçınmak için özel çıta kullanılması gerekmektedir.
kurutma
Fen > Mühendislik > İmalat Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Berkel, A., 1961. Döşeme parkeleri, özellikleri ve imali. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B. 11 (2): 11-37.
 • Bioparkett, 2007. http.V/www.panex.de/bioparkett/parkett.htm (Ziyaret tarihi:24/04/2007).
 • Bozkurt, Y. ve Y. Göker, 1981. Orman Ürünlerinden Faydalanma Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No. 379.
 • Fronius, K., 1991. Arbeiten und anlagen im saegewerk. Band 3. Gatter, Nebenmaschinen, Schnitt-und Restholzbehandlung. DRW-Verlag Stuttgart.
 • Kantay, R., 1982. Kaplama levhalarının kurutulması. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B.32 (2): 94-125.
 • Kantay, R., 1983. Ceviz, Çoruh Meşesi ve Doğu Kayını Kaplama Levhalarının Kurutma Özellikleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yaym No: 326.
 • Kantay, R., 1986. Parkelik ağaç malzemenin kurutulması. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B. 36 (3): 53-69.
 • Kantay, R., 1993. Kereste Kurutma ve Buharlama. Ormancılık Eğitim ve Kültür Vakfı.Yayın No: 6. İstanbul.
 • Kantay, R., 1998. Masif parke üretim teknolojisi. Mobilya ve Dekorasyon Dergisi. Sayı 22.
 • Kantay, R., 2007. Çok tabakalı parke. Parke Dekorasyon Dergisi. 8 (32): 62-68.
 • Korkut, S., 2003. Kereste Üretiminde Optimizasyon Üzerine Araştırmalar. Doktora tezi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Remmert, K., Heller, J., Spang, H., Bauer, K., Brehm, T., 2001. Fachbuch für parkettleger und bodenleger. SN-Verag Michael Steinert. An der Alster 21. 20099 Hamburg.
 • DİN 68330,1965. Furniere. Begriffe.
 • TS 1250,1974. Ahşap Kaplama Levhaları. TSE yayını.
 • TS 5204 EN 13756, 2004. Ahşap yer döşemesi-terminoloji. TSE yayını. .
 • TS 73 EN 13226, 2004. Ahşap yer döşemesi-lamba ve/veya zıvanalı masif parke elemanları. TSE yayını.
 • TS EN 13489,2004. Ahşap yer döşemesi-çok tabakalı parke elemanları. TSE yayını. Die einzelnen parkettarten; Mehrschichtparkettelementen DIN/EN 13489, http://www parkett. de das VdP Internet Portal. (Ziyaret tarihi: 24.04.2007).
 • Wintersteiger, 2007. Wintersteiger Woodtech Machines. http://www.wintersteiger.com. (Ziyaret tarihi: 24.04.2007).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.