Ramazan KANTAY
(İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye)
COŞKUN KÖSE
(İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 59Sayı: 1ISSN: 0535-8418Sayfa Aralığı: 75 - 92Türkçe

165 2
Orman işletme depoları ve depolama teknikleri
Bozunma odun değerini birçok alanda olduğu gibi depolama sürecinde de etkilemektedir. Tomruklar özellikle sıcak havalarda kesimden sonra mümkün olduğunca kısa sürede istenmelidir. Tomrukların işlenmesine kadar geçen sürede odun kalitesinin korunması için önlemler alınmalıdır. Ormanda veya depolarda uzun süreli depolama süreçlerinde meydana gelen başlıca kayıplar; çürüklük, renklenme (kimyasal ve biyotik), böcek zararı ve derin çatlaklardır. Depolama tekniği olarak, kuru depolama kısa süreler için önerilmekte, uzun süreli depolama gerekli olduğunda ise ıslak depolama en iyi seçeneği oluşturmaktadır. Son zamanlara kadar depolama kayıpları; düşük fiyat, bol miktarda ham odun varlığı ve kayıpların maliyetine ilişkin bilgilerin eksikliği nedeniyle göz ardı edilmiştir. Bozunmadan kaynaklanan kayıpları en aza indirmek için uygulanan depolama teknikleri, ham odun maliyetinin artmasına bağlı olarak odun işleyen endüstrilerde önem kazanmaktadır. Bu makalede, orman işletme depolarının kendine has özellikleri, biyotik ve abiyotik zararlılara karşı korumayı esas alan depolama ve istifleme teknikleri açıklanmıştır. Yayının hazırlanmasında orman işletme depolarında yapılan incelemelerden ve bu konuda yazılmış kaynaklardan faydalanılmıştır.
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aykut, T., 1970. Bolu Mıntıkasında Orman Nakliyatının Nakliyat Tekniği Bakımından Araştırılması. Doktora Tezi. İstanbul.
 • Ay, N. ve B. Güller, 1997. Artvin Orman İşletme Müdürlüğü istif ve satış yerleri (depolar) ile ilgili görüş ve öneriler. Kafkas Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi.
 • Berkel, A., 1976. Ormancılık İş Bilgisi. İ.Ü. Orman Fakültesi yayın no: 220, İstanbul.
 • Bozkurt, A. Y. ve Y. Göker, 1981. Orman Ürünlerinden Faydalanma. İ.Ü. Orman Fakültesi yayın no: 379, İstanbul.
 • Bozkurt, A. Y., Y. Göker ve N. Erdin, 1993. Emprenye Tekniği. İ.Ü. Orman Fakültesi yayın no: 424, İstanbul.
 • Bozkurt, A. Y., N. Erdin ve H. Ünligil, 1995. Odun Patolojisi. İ.Ü. Orman Fakültesi yayın no: 432, İstanbul.
 • Fronius, K., 1982. Lagerung von rundholz in holzhöfen und seagewerken. Holz als Roh und Werkstoff. 40.
 • Göker, Y. ve R. Kantay, 1988. Kayın tomruklarında ardaklanmanın önlenmesine ilişkin ülkemizde yapılan çalışmalar. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 338.
 • Gümüşkaya, İ., 1978. Orman İşletme Depolarının Pazarlamadaki Rolü ve Türkiye'deki Uygulama. Doktora tezi. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kantay, R., 1988. Depolama Tekniği Yüksek Lisans Ders Notu. İ.Ü. Orman Fakültesi.
 • Kantay, R., 1995. Tomruk depolama teknikleri. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü Araştırma Dergisi. 1995/1 (22): 75-83.
 • Kantay, R., 2002. Türkiye'de tomrukların depolanması konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar ve kritiği. İ. Ü. Orman Fakültesi Dergisi Seri B. 52 (1): 1-13.
 • Kantay, R. ve Ö. Unsal, 2002. Kayın tomruklarının depolanmasında optimal çözümler. II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildirileri Kitabı III. Cilt: 959-964.
 • Lindgren, R. M., 1953. Deterioration losses of stored southern pine pulpwood. TAPPI,36 (6): 260-263.
 • OGM, 1982. Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine Ait 161-A Sayılı Tebliğ. Orman Genel Müdürlüğü Üretim ve Pazarlama Daire Başkanlığı. Ankara.
 • OGM, 1996. Asli Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine Ait 288 Sayılı Tebliğ. Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı. Ankara.
 • Seçkin, Ö. B., 1982. Orman Nakliyatında Yükleme ve Boşaltma Üzerine Araştırmalar.İ.Ü. Orman Fakültesi yayın no: 2905, İstanbul.
 • Sekendiz, O. A., 1988. Doğu Karadeniz Bölümünde ormanda, orman içi istif yerlerinde bekletilen emval ile kırsal kesimde, koruyucu önlemler alınmadan kullanılan malzemede görülen önemli zararlılar ve zarar oranı ile alınması gerekli önlemler. Ahşap Malzemenin Korunması. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 338.
 • TS 1350, 1974. Yuvarlak odun ve kerestelerin istiflenmesi kuralları. Türk Standardları Enstitüsü.
 • TS 7948, 1990. Kayın tomruğu üretim, depolama ve koruma kuralları. Türk Standardları Enstitüsü.
 • Yıldırım, M., 1989. Ormancılık İş. Bilgisi. İ.Ü. Orman Fakültesi yayın no: 404, İstanbul.
 • Zabel, R. A. ve J. J. Morrell, 1992. Wood Microbiology. Academic Press, Inc. New York.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.