Mehmet MUCUK
(Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye)
Mustafa Tahir DEMİRSEL
(Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 0Sayı: 21ISSN: 1302-1796 / 2667-4750Sayfa Aralığı: 365 - 373Türkçe

197 0
Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik performans
Küreselleşme sürecinin hız kazanması ile birlikte ülkeler arasındaki sermaye transferi oldukça önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda gelişme sürecindeki ülkelerin ekonomik getirileri açısından daha çok doğrudan yabancı yatırımlara ağırlık verdiği görülmektedir. Ancak doğrudan yabancı yatırımların ekonomik performansı olumsuz yönde etkileyen tarafları da bulunmaktadır. Bu çalışmada doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki nedensel bağıntı, Türkiye ekonomisi için 1992:1-2007:9 verileri kullanılarak analiz edilmektedir. Ulaşılan ampirik bulgulara göre değişkenler uzun dönemde birlikte hareket etmektedirler.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.