MEHMET CAN ŞAHİN
(Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 9Sayı: 2ISSN: 1303-0876 / 2667-8683Sayfa Aralığı: 155 - 172Türkçe

444 11
Yeni Bin Yılın Öğrencileri'nin Özellikleri
21. yüzyılda dijital teknolojilerin kullanımı tüm dünyada her alanda yaygınlaşarak artış göstermiş ve günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu gelişmenin doğal sonucu olarak da dijital teknoloji ortamında doğan ve bu teknolojilerden etkilenerek büyüyen yeni nesil öğrenciler ortaya çıkmıştır. Dijital teknolojiyle kuşatılmış ortamlarda büyüyen öğrenciler, kendilerinden önceki nesillere göre bilişsel, sosyo-kültürel ve eğitim alanlarında önemli farklılıklara sahiptirler. Dijital Yerlilikten Dijital Bilgeliğe uzanan süreçte bu nesil değişimine devam etmektedir. Yeni Binyılın Öğrencileri olarak adlandırılan bu öğrencilere etkili bir eğitim sağlamak için, öncelikle bu öğrencilerin özelliklerinin neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Eğitim, ilk önce hedef kitleyi tanımakla başlar. Bu nedenle bu makalede Yeni Binyılın Öğrencileri’nin özellikleri incelenmiş, teknolojinin etkisiyle ortaya çıkan değişim açıklanmıştır. Öğrenci profillerinde ortaya çıkan değişimin eğitim alanındaki açılımları irdelenmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Beşli, Z. (2007). Teknoloji ve Toplum: Ortaöğretim Öğrencilerinde Teknoloji Kullanımı ve Etkileri Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi İstanbul Üniversitesi İstanbul.
 • Bilgi, A. (2005). Bilgisayar oyunu oynayan ve oynamayan ilköğretim öğrencilerinin saldırganlık, depresyon ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi İstanbul.
 • Cameron, D. (2005). The Net Generation goes to university? . Paper presented at the the Journalism Education Association conference
 • Chen, Y.-f., & Peng, S. S. (2008). University Students’ Internet Use and Its Relationships with Academic Performance, Interpersonal Relationships, Psychosocial Adjustment, and Self-Evaluation. CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR 11(4).
 • Combes, B. (2006). Techno savvy or techno orıented:who are the net generatıon?. Paper presented at the Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, .
 • Corvi, E., Bigi,A., & Ng, G. (2007). The European Millennials versus the US Millennials: similarities and differences.
 • Çatlıoğlu, H., & Kutluca, T. (2008). Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Ortamlarında İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri , IETC2008, 8th International Educational Technology Conference, 6-9 May, Eskişehir, TURKEY.
 • Çavuş, H., & Gökdaş, İ. (2006). Eğitim Fakültesi’nde Öğrenim Gören Öğrencilerin İnternetten Yararlanma Nedenleri ve Kazanımları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 56-78.
 • Deniz, L., & Köse, H. (2003). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Yaşantıları Ve Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlişkiler M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 18, 39-64.
 • Ferraro, G., Caci, B., & Diblasi, A. D. M. (2007). Internet Addiction Disorder: An Italian Study. CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR, 10(2), 170-175.
 • Fusilier, M., Durlabhji, S., Cucchi, A., & Collins, M. (2005). A Four-Country Investigation of Factors Facilitating Student Internet Use. CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR, 8(5), 454-464.
 • Guo, R. X., Dobson, T., & Petrına, S. (2008). Digital Natives, Dıgıtal Immigrants: An Analysıs Of Age And Ict Competency In Teacher Educatıon J. EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH, 38(3), 235-254.
 • Gökçearslan, Ş. (2005). İlk Ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Evde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğrenci ve Veli Görüşleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, ANKARA
 • Gündoğdu, D. (2006). İlköğretim öğrencilerinin internet kullanım düzeyleri ve amaçları(Elazığ ili örneği) Fırat Üniversitesi Elazığ.
 • Jackson, L., Samona, R., Moomaw, J., Ramsay, L., Murray, C., Smith, A., et al. (2007). What Children Do on the Internet: Domains Visited and Their Relationship to Socio-Demographic Characteristics and Academic Performance. CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR, 10(2), 182-190.
 • Jones, E. G. (2000). Neurowords & Plasticity and Neuroplasticity. Journal of the History of the Neurosciences, 9(1), 37-39.
 • Kennedy, G. E., Judd, T. S., Churchward,A., Gray, K., & Krause, K.-L. (2008). First year students’ experiences with technology:Are they really digital natives? Australasian Journal of Educational Technology, 24(1), 108-122.
 • McMahon, M., & Pospisil, R. (2005). Laptops for a digital lifestyle: Millennial students and wireless mobile technologies Paper presented at the ascilite 2005: Balance, Fidelity, Mobility: maintaining the momentum? .
 • Oblinger, D. G., & Oblinger, J. L. (2005). Educating the Net Generation: EDUCAUSE.
 • Pedró, F. (2006). The New Millennıum Learners:Challenging Our Views On Ict And Learning
 • Peng, H., Tsai, C.-C., &Wu, Y.-T. (2006). University students’ self-efficacy and their attitudes toward the Internet: the role of students’ perceptions of the Internet. Educational Studies, 32(1), 73-86.
 • Prensky, M. (2001)a. Digital Natives, Digital Immigrants (MCB University Press, 9(5).
 • Prensky, M. (2001)b. Digital Natives, Digital Immigrants, Part II: Do They Really Think Differently? NCB University Press, 9(6).
 • Prensky, M. (2003). Has “Growing Up Digital” and Extensive Video Game Playing Affected Younger Military Personnel’s Skill Sets? Paper presented at the I/ITSEC 2003.
 • Rasanen, P. (2006). Informatıon socıety for all? Structural characterıstıcs of ınternet use ın 15 european countrıes. European Societies, 8(1), 59-81.
 • Salaway, G., Caruso, J. B., Nelson, M. R., & Ellison, N. B. (2008). The ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology, 2008 ECAR- EDUCAUSE Center for Applied Research 8.
 • Selwyn, N. (2008). An investigation of differences in undergraduates' academic use of the internet. ACTIVE LEARNING IN HIGHER EDUCATION, 9(1), 11-22.
 • Tahiroglu, A. Y., Celik, G. G., Uzel, M., Ozcan, N., & Avci, A. (2008). Internet Use Among Turkish Adolescents. CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR, 11(5), 537-543.
 • Tompkins, A. W. (2007). Brain-Based Learning Theory: An Online Course Design Model. Unpublished Dissertation Liberty University.
 • White, L. J., & Castellano, V. (2008). Exercise and Brain Health –Implications for Multiple Sclerosis Part 1 – Neuronal Growth Factors. Sports Med, 38(2), 91-100.
 • Yükselgün, Y. (2008). İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanım Durumlarına Göre Saldırganlık ve Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir.
 • İNTERNET KAYNAKLARI
 • Geraci, J., & Chen, L. (2007). Meet the Global Net Generation.
 • http://www.newtmn.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/meet_the_global_net_generation.pdf (Erişim tarihi: 15.11.2008)
 • Prensky, M. (2009). H. Sapiens Digital:From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom. Innovate 5 (3). http://www.innovateonline.info/index.php?view=article&id=705 (Erişim tarihi: 15.02.2009) .
 • Winters, C. A. (2004). Neurological Basis-Brain Based Learning and Special Education
 • www.il-tce.org/present05/handouts/winters2.pdf (Erişim tarihi: 01.03.2009)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.